تلفن های داخلی دانشگاه خیام

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
تلفن های داخلی دانشگاه خیام
دانشگاه خیام / تلفن های داخلی
حوزه ریاست
حوزه معاونت اداری و مالی
حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
معاونت فرهنگی و دانشجویی
مرکز آمار، اطلاعات و امور رایانه ای
حراست
تربیت بدنی
آزمایشگاه ها
کتابخانه
اداری
سایر
گروه آموزشی آمار
گروه آموزشی برق و مهندسی پزشکی
گروه آموزشی حسابداری و مدیریت
گروه آموزشی ریاضی
گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
گروه آموزشی علوم اجتماعی، روانشناسی و مشاوره
گروه آموزشی عمران
گروه آموزشی فیزیک
گروه آموزشی معماری و شهرسازی
گروه آموزشی مکانیک و صنایع
گروه آموزشی کـامپیوتر
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی