گروه های آموزشی دانشگاه خیام - گروه آموزشی مکانیک و صنایع

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
گروه آموزشی مکانیک و صنایع
سبحان صفریان
استادیار
گروه آموزشی مکانیک و صنایع
۰۵۱-۳۵۱۵۶۳۱۶
  s.safarian
معرفی معرفی کامل

گروه مهندسی مکانیک-صنایع دانشگاه خیام در سال 1386 با جذب دانشجو در رشته مهندسی مکانیک در مقطع کارشناسی شروع به جذب دانشجو نمود. سپس در سال 1388 رشته مهندسی صنایع نیز به این گروه اضافه گردید. با توجه به نیاز کشور به توسعه تحصیلات تکمیلی، در سال 1394 مجوز جذب دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک در گرایش "تبدیل انرژی" و در سال 1397 مجوز مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع گرایش "بهینه سازی سیستم ها" صادر گردید. هم اکنون (1397)، این گروه با داشتن 7 عضو هیات علمی، 230 دانشجوی مقطع کارشناسی رشته مهندسی مکانیک، 310 دانشجوی مقطع کارشناسی صنایع و 50 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک یکی از بزرگترین گروه های آموزشی دانشگاه می باشد.

اعضای هیات علمی
جهت دریافت چارت درسی هر رشته تحصیلی بر روی آن کلیک فرمایید.
سمینارها و جلسات دفاع مشاهده آرشیو
 • بهینه سازی برنامه ريزی تولید چند هدفه در شرايط کاهش تولید و افزايش تنوع محصولات در واحد تزريق پلاستیک مشهد

  ارائه دهنده : مجید براتی
  استاد راهنما : دکتر ناهید هاشمیان بجنورد
  زمان دفاع : دوشنبه 1400/12/23 ساعت 10:00
  محل دفاع : http://87.107.152.67/rr9hf0v9z89w/?session=breezbreez4423hq6bmiy4uw3m&proto=true
 • طراحی یک مدل ریاضی چند هدفه در شبکه زنجیره تامین بنزین خودرو در شرایط بحران (مطالعه موردی: شهر مشهد)

  ارائه دهنده : محمدرضا جعفری شاه آباد
  استاد راهنما : دکتر الهام شادکام
  زمان دفاع : يکشنبه 1400/12/22 ساعت 12:00
  محل دفاع : http://87.107.152.67/rr9hf0v9z89w/?session=breezbreez4423hq6bmiy4uw3m&proto=true
 • ارائه مدلی برای تخصیص شغل در ساختار ماتریسی با احتساب ویژگی های شخصیتی

  ارائه دهنده : شکوفه شیرزادی
  استاد راهنما : دکتر ناهید هاشمیان
  زمان دفاع : يکشنبه 1400/08/30 ساعت 18:00
  محل دفاع : http://87.107.152.67/rx7kgdfqw38i/?session=breezbreezyytiv2rhe8xvp4hz&proto=true
 • بررسی عددی و آزمایشگاهی خاموش کردن شعله توسط ربات

  ارائه دهنده : احمد کمالی
  استاد راهنما : دکتر ابراهیم براتی
  زمان دفاع : يکشنبه 1400/08/30 ساعت 17:00
  محل دفاع : http://87.107.152.67/rx7kgdfqw38i/?session=breezbreezyytiv2rhe8xvp4hz&proto=true
 • مطالعه عددی تأثیر پارامترهای هندسی صفحات بر عملکرد مبدل حرارتی صفحه ای

  ارائه دهنده : زهرا زارع پور
  استاد راهنما : دکتر جواد ابوالفضلی اصفهانی
  زمان دفاع : يکشنبه 1400/08/30 ساعت 15:30
  محل دفاع : http://87.107.152.67/rx7kgdfqw38i/?session=breezbreezyytiv2rhe8xvp4hz&proto=true
 • بررسی فنی و اقتصادی تولید انرژی از ضایعات دامی و کشاورزی تربت حیدریه

  ارائه دهنده : پوریا احمدی
  استاد راهنما : دکتر ابراهیم براتی
  زمان دفاع : شنبه 1400/08/29 ساعت 19:00
  محل دفاع : http://87.107.152.67/rx7kgdfqw38i/?session=breezbreezyytiv2rhe8xvp4hz&proto=true
 • بررسی عددی بکارگیری ترموالکتریک بر روی خروجی توربین گازی ایستگاه تقویت فشار

  ارائه دهنده : فرهاد کرکچی
  استاد راهنما : دکتر ابراهیم براتی
  زمان دفاع : شنبه 1400/08/29 ساعت 18:00
  محل دفاع : http://87.107.152.67/rx7kgdfqw38i/?session=breezbreezyytiv2rhe8xvp4hz&proto=true
 • بررسی عددی بکارگیری ترموالکتریک بر روی خروجی توربین گازی ایستگاه تقویت فشار

  ارائه دهنده : فرهاد کرکچی
  استاد راهنما : دکتر ابراهیم براتی
  زمان دفاع : شنبه 1400/08/29 ساعت 18:00
  محل دفاع : http://87.107.152.67/rx7kgdfqw38i/?session=breezyytiv2rhe8xvp4hz&ptoto=true
 • طراحی و حل یک مدل ریاضی برای شبکه خدمات‌درمانی تاب‌آور در شرایط وقوع اختلال (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی-شهرستان مشهد)

  ارائه دهنده : رضا رجبی
  استاد راهنما : دکتر الهام شادکام
  زمان دفاع : شنبه 1400/08/22 ساعت 17:00
  محل دفاع : http://87.107.152.67/rx7kgdfqw38i/?session=breezbreezyytiv2rhe8xvp4hz&proto=true
 • پیش بینی مصرف بنزین موتور در ایران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی با توجه به معیارهای توسعه پایدار

  ارائه دهنده : تورج دانای سیوکی
  استاد راهنما : دکتر الهام شادکام
  زمان دفاع : شنبه 1400/08/22 ساعت 16:00
  محل دفاع : http://87.107.152.67/rx7kgdfqw38i/?session=breezbreezyytiv2rhe8xvp4hz&proto=true
 • برنامه ریزی یکپارچه پیشگیرانه و واکنشی تامین و توزیع در لجستیک امداد از دیدگاه تاب آوری

  ارائه دهنده : عطا خالقی تبکانلو
  استاد راهنما : دکتر الهام شادکام
  زمان دفاع : شنبه 1400/08/22 ساعت 15:00
  محل دفاع : http://87.107.152.67/rx7kgdfqw38i/?session=breezbreezyytiv2rhe8xvp4hz&proto=true
 • برنامه¬ریزی یکپارچه پیشگیرانه و واکنشی تامین و توزیع در لجستیک امداد از دیدگاه تاب¬آوری

  ارائه دهنده : عطا خالقی تبکانلو
  استاد راهنما : دکتر الهام شادکام
  زمان دفاع : شنبه 1400/08/22 ساعت 15:00
  محل دفاع : http://87.107.152.67/rx7kgdfqw38i/?session=breezbreezyytiv2rhe8xvp4hz&proto=true
 • پیاده سازی رویکرد نوین TOPSIS_coa برای مساله چندهدفه انتخاب تامین کننده

  ارائه دهنده :
  استاد راهنما : الهام شادکام
  زمان دفاع : يکشنبه 1397/06/11 ساعت 11:00
  محل دفاع : کلاس 301
 • مقایسه توانایی مدل های مختلف زیر شبکه ای رهیافت LES در پیش بینی عملکرد توربین بادی اینو لاکس و به دست آوردن تعداد بهینه مبدل های انرژی .....

  ارائه دهنده :
  استاد راهنما : دکتر سید ایمان پیش بین
  زمان دفاع : شنبه 1397/04/16 ساعت 14:00
  محل دفاع : سالن اجتماعات دانشکده مهندسی
 • مقایسه توانایی مدل های مختلف زیر شبکه ای رهیافت LES در پیش بینی عملکرد توربین بادی اینو لاکس و به دست آوردن تعداد بهینه مبدل های انرژی .....

  ارائه دهنده :
  استاد راهنما : دکتر سید ایمان پیش بین
  زمان دفاع : شنبه 1397/04/16 ساعت 13:00
  محل دفاع : سالن اجتماعات دانشکده مهندسی
 • مقایسه توانایی مدل های مختلف زیر شبکه ای رهیافت LES در پیش بینی عملکرد توربین بادی اینو لاکس و به دست آوردن تعداد بهینه مبدل های انرژی

  ارائه دهنده :
  استاد راهنما : دکتر سید ایمان پیش بین
  زمان دفاع : شنبه 1397/04/16 ساعت 13:00
  محل دفاع : سالن اجتماعات دانشکده مهندسی
 • مقایسه توانایی مدل های مختلف زیر شبکه ای رهیافت LES در پیش بینی عملکرد توربین بادی اینو لاکس و به دست آوردن تعداد بهینه مبدل های انرژی

  ارائه دهنده :
  استاد راهنما : دکتر سید ایمان پیش بین
  زمان دفاع : شنبه 1397/04/16 ساعت 13:00
  محل دفاع : سالن اجتماعات دانشکده مهندسی
 • مقایسه توانایی مدل های مختلف زیر شبکه ای رهیافت LES در پیش بینی عملکرد توربین بادی اینو لاکس و به دست آوردن تعداد بهینه مبدل های انرژی .....

  ارائه دهنده :
  استاد راهنما : دکتر سید ایمان پیش بین
  زمان دفاع : شنبه 1397/04/16 ساعت 13:00
  محل دفاع : سالن اجتماعات دانشکده مهندسی
 • مقایسه توانایی مدل های مختلف زیر شبکه ای رهیافت LES در پیش بینی عملکرد توربین بادی اینو لاکس و به دست آوردن تعداد بهینه مبدل های انرژی .....

  ارائه دهنده :
  استاد راهنما : دکتر سید ایمان پیش بین
  زمان دفاع : شنبه 1397/04/16 ساعت 13:00
  محل دفاع : سالن اجتماعات دانشکده مهندسی
 • مقایسه توانایی مدل های مختلف زیر شبکه ای رهیافت LES در پیش بینی عملکرد توربین بادی اینو لاکس و به دست آوردن تعداد بهینه مبدل های انرژی .....

  ارائه دهنده :
  استاد راهنما : دکتر سید ایمان پیش بین
  زمان دفاع : شنبه 1397/04/16 ساعت 13:00
  محل دفاع : سالن اجتماعات
 • مقایسه توانایی مدل های مختلف زیر شبکه ای رهیافت LES در پیش بینی عملکرد توربین بادی اینو لاکس......

  ارائه دهنده :
  استاد راهنما : دکتر سید ایمان پیش بین
  زمان دفاع : شنبه 1397/04/16 ساعت 13:00
  محل دفاع : سالن اجتماعات دانشکده مهندسی
 • مقایسه توانایی مدل های مختلف زیر شبکه ای رهیافت LES در پیش بینی عملکرد توربین بادی اینو لاکس و به دست آوردن تعداد بهینه مبدل های انرژی .....

  ارائه دهنده :
  استاد راهنما : دکتر سید ایمان پیش بین
  زمان دفاع : شنبه 1397/04/16 ساعت 13:00
  محل دفاع : سالن اجتماعات
 • بررسی آزمایشگاهی اثر میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت نانوسیال مغناطیسی در لوله شیاردار

  ارائه دهنده :
  استاد راهنما : دکتر سید ایمان پیش بین و دکتر محمد پسندیده فرد
  زمان دفاع : پنجشنبه 1397/04/14 ساعت 09:00
  محل دفاع : سالن اجتماعات دانشکده مهندسی
 • ارائه و پیاده سازی مدل های چندهدفه بالانس خط تولید (مطالعه موردی: شرکت ایران شرق نیشابور)

  ارائه دهنده :
  استاد راهنما : الهام شادکام
  زمان دفاع : شنبه 1396/11/28 ساعت 12:00
  محل دفاع : 100

گزارش فعالیت های انجمن علمی مهندسی مکانیک در تابستان و نیمسال اول 99-98

گزارش فعالیت های انجمن علمی مهندسی مکانیک در تابستان و نیمسال اول 99-98

27 بهمن

گزارش فعالیت های انجمن علمی مهندسی صنایع در تابستان و نیمسال اول 99-98

گزارش فعالیت های انجمن علمی مهندسی صنایع در تابستان و نیمسال اول 99-98

27 بهمن

گزارش عملکرد یکساله انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه خیام در سال ۹۷

گزارش عملکرد یکساله انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه خیام در سال ۹۷

15 ارديبهشت
فایل های آموزشی و نرم افزار های کاربردی
نرم افزاری در این گروه آموزشی ثبت نشده است.
رویدادهای پیش روآرشیو کامل رویدادها