گروه های آموزشی دانشگاه خیام - گروه آموزشی فیزیک

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
گروه آموزشی فیزیک
علی آهنج
دانشیار
گروه آموزشی فیزیک
۰۵۱-۳۵۱۵۶۱۸۷
  a.ahanj
معرفی
شاید بشر اولین بار با کشف قانون حرکت، با علم فیزیک آشنا شد. علمی که به یاری ‌آن چرخ‌ها را ساخت، شکار کرد و شکارش را حمل نمود و سپس به مرور با کشف قوانین بیشتری از علم فیزیک توانست بنیاد مسائل و قوانین طبیعت را درک و با به خدمت در آوردن و استفاده از این قوانین به تمدن قرن بیستم دست پیدا کند. به زبان دیگر فیزیک‌ علم‌ زندگی‌است‌ و می‌توان‌ گفت‌ که‌ جهان‌ در بزرگترین مقیاس‌ تا ریزترین‌ مقیاس‌ در ارتباط‌ با علم‌ فیزیک‌ می‌باشد.
اعضای هیات علمی
  اطلاعیه مختص این گروه آموزشی ثبت نشده است.
جهت دریافت چارت درسی هر رشته تحصیلی بر روی آن کلیک فرمایید.

دکتری

نجوم و اختر فیزیک

کارشناسی ارشد

کارشناسی

سمینارها و جلسات دفاع مشاهده آرشیو
 • ویژگی های منابع ضربه کمانی در مرکز کهکشان

  ارائه دهنده : عادله یونس خواه
  استاد راهنما : جمشید قنبری
  زمان دفاع : پنجشنبه 1397/11/18 ساعت 11:00
  محل دفاع : اتاق300
 • بررسی ناموضعیت جعبه های سه تایی پاپسکو-روهلیچ با استفاده از منطق هاردی-کابلو برای دسته 45

  ارائه دهنده : سیمین صدیقی
  استاد راهنما : دکتر علی آهنج
  زمان دفاع : پنجشنبه 1397/11/11 ساعت 10:00
  محل دفاع : اتاق300
 • اثر ISW در کیهان شناسی های با ماده تاریک و انرژی تاریک جفت شده

  ارائه دهنده : سید مسعود حسینی
  استاد راهنما : دکتر جمشید قنبری
  زمان دفاع : پنجشنبه 1397/10/27 ساعت 11:00
  محل دفاع : اتاق 300
 • بررسی نظریه ای که 95 درصد گم شده کیهان را توضیح میدهد.

  ارائه دهنده : سلما ربیعی فر
  استاد راهنما : دکتر جمشید قنبری
  زمان دفاع : پنجشنبه 1397/10/20 ساعت 11:00
  محل دفاع : اتاق 300
 • فراتر از فریدمن و شوارتز شیلد

  ارائه دهنده : علیا لایقی
  استاد راهنما : دکتر جمشید قنبری
  زمان دفاع : پنجشنبه 1397/10/13 ساعت 11:00
  محل دفاع : اتاق 300
 • بررسی واقعی بودن تابع موج

  ارائه دهنده : دکتر علی آهنج
  استاد راهنما : دکتر علی آهنج
  زمان دفاع : پنجشنبه 1397/10/06 ساعت 11:00
  محل دفاع : اتاق 300
 • بیست نکته دانستنی برای دانشجویان دوره دکترا

  ارائه دهنده : ملیحه موسی پور
  استاد راهنما : دکتر جمشید قنبری
  زمان دفاع : پنجشنبه 1397/09/29 ساعت 11:00
  محل دفاع : اتاق آمفی تئاتر2
 • مطالعه و مقایسه خواص ترابرد الکترون در نیمرساناهای InP.InAs.InSb با استفاده از روش مونت کارلو

  ارائه دهنده : عاطفه ترابی
  استاد راهنما : دکتر محمد حسین طیرانی
  زمان دفاع : پنجشنبه 1397/07/19 ساعت 11:00
  محل دفاع : اتاق300
 • الگویی برای ساختارهای دینامیکی و یونیدگی سحابی سیاره نمای NGC2438

  ارائه دهنده : نرجس دربان لقمانی
  استاد راهنما : دکتر جمشید قنبری
  زمان دفاع : پنجشنبه 1397/07/12 ساعت 11:00
  محل دفاع : اتاق300
 • بررسی سحابی سیاره نمای NGC 6337 با ستاره دوتایی مرکزی

  ارائه دهنده : فاطمه بهمنی خرق
  استاد راهنما : دکتر فاطمه صالحی
  زمان دفاع : شنبه 1397/06/31 ساعت 11:00
  محل دفاع : اتاق 300
 • مطالعه نورسنجی دوتایی تماسی خورشیدگونه EQ Tauri

  ارائه دهنده : اشرف خیاطی
  استاد راهنما : دکترفاطمه صالحی
  زمان دفاع : شنبه 1397/06/31 ساعت 10:00
  محل دفاع : اتاق 300
 • بررسی خواص فیزیکی نانو ورقه های تک لایه (InX(X=P and N بر اساس محاسبات اصول اولیه

  ارائه دهنده : مرتضی شریعتی
  استاد راهنما : دکتر محمد حسین طیرانی
  زمان دفاع : شنبه 1397/06/31 ساعت 09:00
  محل دفاع : اتاق 300
 • رفتار مداری دوتایی فوق تماسی DK Cyg

  ارائه دهنده : معصومه عباسی
  استاد راهنما : دکتر فاطمه صالحی
  زمان دفاع : پنجشنبه 1397/06/29 ساعت 11:00
  محل دفاع : اتاق300
 • بررسی ناموضعیت جعبه های سه تایی پاپسکو-روهلیچ با استفاده از منطق هاردی-کابلو برای دسته 44 (XYZ)

  ارائه دهنده : مریم عبدالهی
  استاد راهنما : دکتر علی آهنج
  زمان دفاع : دوشنبه 1397/06/26 ساعت 11:00
  محل دفاع : اتاق300
 • الگویی برای سحابی سیاره نما NGC2438

  ارائه دهنده :
  استاد راهنما : دکتر چمشید قنبری
  زمان دفاع : چهارشنبه 1396/12/09 ساعت 12:00
  محل دفاع : اتاق 300
 • مطالعه خواص ترابرد الکترونی در ترانزیستور GaSb با روش شبیه سازی مونت کارلو

  ارائه دهنده : حدیث تاریخچی
  استاد راهنما : محمد حسین طیرانی
  زمان دفاع : يکشنبه 1396/12/06 ساعت 12:00
  محل دفاع : امفی تئاتر2
 • بررسی ترابرد الکترون در آلیاژ GaAs_1-xSb_x با استفاده از دو روش برگشت پذیر و شبیه سازی مونت کارلو

  ارائه دهنده : زهرا رخشانی
  استاد راهنما : دکتر محمد حسین طیرانی
  زمان دفاع : يکشنبه 1396/12/06 ساعت 11:00
  محل دفاع : اتاق امفی تئاتر 2
خبری مختص این گروه آموزشی ثبت نشده است.
فایل های آموزشی و نرم افزار های کاربردی
رویدادهای پیش روآرشیو کامل رویدادها