چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های فرایند طراحی در معماری در دانشکده هنر و معماری دانشگاه خیام

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های فرایند طراحی در معماری در دانشکده هنر و معماری دانشگاه خیام
دانشگاه خیام / اخبار


چهارمین جلسه  از سلسله نشست‌های فرایند طراحی در معماری در دانشکده هنر و معماری دانشگاه خیام 

در جلسه چهارم از این نشست دکتر سعید حقیر،  فارغ التحصیل دانشگاه سوربن پاریس و عضو هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه تهران پیرامون نقطه نظرات خود در رابطه فلسفه «هنر و آفرینش اثر هنری» و معنا در آفرینش فرم مطالبی را ارائه نمود.

در این جلسه دکتر حقیر ارائه خود را با موضوع فیزیک و متافیزیک آغاز کرده و به تعریف معنا در آفرینش اثر هنری توسط هنرمند پرداخت، در ادامه به پنج مولفه‌ علم، فلسفه، دین، عرفان و هنر که انسان قادر است به آن‌ها در زندگی معنا بدهد 

، پرداخت.

در بخش دوم ارائه دکتر حقیر به موضوع «هستی‌شناسی»، «تفاوت بین علم و شبه علم»، «دیالکتیک شناخت»، «ادراک» و «امر زیبا» پرداخته‌ شد و در انتها صحبت خود را با توضیحات پیرامون موضوعات اساسی در فرآیند طراحی شامل «انتقال پیام»، «متریال»، «تکنیک»، «سبک»، «متد یا روش» و «هیجان» به پایان برد. 

در انتها به سوالات اساتید و دانشجویان حاضر پیرامون بحث پاسخ ‌صورت گرفت.

ثبت توسط : مرکز آمار، اطلاعات و امور رایانه ای تعداد بازدید : ۸۰ مشاهده نسخه چاپی اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی