تاریخچه دانشگاه خیام مشهد

مؤسسه آموزش عالی خیام در سال 1371 با صدور مجوز وزارت علوم تحقیقات و فن آوری در راستای تربیت نیروهای متعهد و متخصص مورد نیاز کشور تأسیس گردید و از سال 1373 با رشته های حسابداری ، نرم افزار کامپیوتر و آمار ( در مقطع کاردانی)  شروع به کار کرد .

این موسسه همگام با گسترش روز افزون روند بنیادی کردن دانش و تقویت بنیه علمی نسل جوان کشور ، در سالهای آغازین تأسیس خود گسترش یافت و توانست با افزایش چشمگیر توانمندی های خود بطور قابل ملاحظه ای در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های علوم پایه ، علوم انسانی ، هنر و معماری و همچنین رشته های فنی و مهندسی به پذیرش دانشجو همت گمارد ، تا جایی که اکنون یکی از مراکز علمی مطرح در سطح کشور می باشد .

این گسترش ها بی شک نیازمندی مجموعه را به داشتن ساختمانهای جدید آموزشی و اداری و کارگاهها و آزمایشگاههای متعدد به همراه داشت ، لذا احداث ساختمان شماره 2 و متعاقبا ساختمان شماره 3 و گسترش خوابگاهها و نیز ایجاد یک فضای نوین آموزشی و اداری با معماری جدید و امکانات مناسب تر مورد توجه قرار گرفت .

امید است نیل به خواسته ها و آرمانهایی که شکل گیری این مجموعه بر پایه دست یابی به آن اهداف بوده است در سایه تلاشها و دور اندیشی های مسئولین ، اساتید و دانشجویان این مجموعه و نیزالطاف الهی محقق شود .

Copyright © 2009 - 2011 Khayyam University