آدرس و نقشه پردیس ها

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
آدرس و نقشه پردیس ها
دانشگاه خیام / آدرس و نقشه پردیس ها
ساختمان مرکزی - پردیس شماره یک : قاسم آباد ، شهرک لشکر ، بلوار شهید رفیعی ، شهید رفیعی ۱۷
پردیس شماره دو : قاسم آباد ، بزرگراه میثاق ، بلوار مجیدیه ، بلوار محمدیه ، محمدیه ۸
خوابگاه شماره یک و دو خواهران : قاسم آباد ، شهرک لشکر ، بلوار شهید رفیعی ، شهید رفیعی ۱۷ ، بهورز ۳/۴
ثبت توسط : مرکز آمار، اطلاعات و امور رایانه ای تعداد بازدید : ۶۰۳۷۱ مشاهده نسخه چاپی اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی