هیات امناء دانشگاه خیام

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
هیات امناء دانشگاه خیام
دانشگاه خیام / هیات امناء دانشگاه خیام
دکتر جمشید قنبری (رئیس هیات امنا)استاد تمام و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهددکتری اخترفیزیک از انگلستاندکتر بهمن هنری (رئیس دانشگاه)استاد تمام و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهددکتری ریاضی از انگلستاندکتر سعدان زکایی (نماینده وزیر علوم)عضو هیات علمی دانشگاه دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسیعضو هیات علمی دانشگاه دانشگاه خواجه نصیرالدین ...دکتری مهندسی برقدکتر ابوالقاسم بزرگ نیااستاد تمام و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهددکتری آمار از انگلستاندکتر محمد تقی قبولیدانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهددکتری فقه و مبانی حقوق از دانشگاه فردوسی مشهددکتری فقه و مبانی حقوق از دانشگاه فرد...دکتر علی حائریاناستاد تمام و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهددکتری متالوژی از انگلستاندکتر محمدرضا رجب زاده مقدماستاد تمام و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهددکتری ریاضی از انگلستاندکتر ثریا طالبیاستادیار و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مشهددکتری ریاضی از دانشگاه فردوسی مشهد
ثبت توسط : مرکز آمار، اطلاعات و امور رایانه ای تعداد بازدید : ۵۴۳۰۰ مشاهده نسخه چاپی اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی