هیات موسس دانشگاه خیام

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
هیات موسس دانشگاه خیام
دانشگاه خیام / هیات موسس دانشگاه خیام
دکتر جمشید قنبری (رئیس هیات موسس)استاد تمام و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهددکتری اخترفیزیک از انگلستاندکتر محمدرضا مشاییاستاد تمام و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهددکتری فلسفه و حکمت اسلامیدکتر ابوالقاسم بزرگ نیااستاد تمام و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهددکتری آمار از انگلستاندکتر محمدرضا رجب زاده مقدماستاد تمام و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهددکتری ریاضی از انگلستاندکتر محمد حسین طیرانیاستادیار و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهددکتری حالت جامد از انگلستانسید علی اصغر موسویعضو هیات علمی دانشگاه خیامکارشناس ارشد جامعه شناسی گرایش پژوهشگریکارشناس ارشد جامعه شناسی گرایش پژ...مهندس فرید رحمانیمدیریت شرکت تیتکانمهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت
مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت
ثبت توسط : مرکز آمار، اطلاعات و امور رایانه ای تعداد بازدید : ۲۰۸۴۷۲ مشاهده نسخه چاپی اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی