شورای انفورماتیک دانشگاه

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
شورای انفورماتیک دانشگاه
دانشگاه خیام / شورای انفورماتیک دانشگاه

شورای انفورماتیک  دانشگاه خیام در سال 1389 به منظور سامان‌دهی به امور انفورماتیک دانشگاه تاسیس شد. این شورا زیر مجموعه ریاست دانشگاه بوده و با هدف بهره گیری از خرد جمعی در تعیین خط و مشی های دانشگاه، تحقق اهداف کیفی بخش فناوری اطلاعات دانشگاه را به عهده دارد.

حوزه وظایف شورای انفورماتیک دانشگاه خیام به شرح ذیل می باشد:

- تدوین سیاستها و برنامه ها درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نظارت بر فعالیتهای مرکز کامپیوتر .

- تدوین استاندارد های تهیه و استفاده از سخت افزارها، نرم افزارها، قراردادها، طراحی و اجرای شبکه ها و امنیت اطلاعات دانشگاه . 

- حفظ و ارتقاء تجهیزات و سامانه های اطلاعاتی مستقر در دانشگاه و جلوگیری از انجام فعالیتهای موازی بمنظور جلوگیری از اتلاف منابع و افزایش بهره¬وری .

- سیاست گذاری در جهت ایجاد بستری مناسب در بکارگیری جدیدترین تجهیزات و بروز رسانی سامانه های موجود و افزایش رضایتمندی اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه

- بازنگری و پالایش مستمر سیاست ها و برنامه های شورا و همچنین فعالیتهای انجام شده در مرکز کامپیوتر دانشگاه به منظور  بهبود عملکرد دانشگاه درزمینه فناوری اطلاعات.

- پالایش مداوم و تجدید نظردرساختار شورای انفورماتیک در راستای ارتقاء و روزآمدی . 


اعضای شورای انفورماتیک دانشگاه خیام متشکل از مدیران ذیل می باشد:

رئیس شورای انفورماتیک (رئیس دانشگاه) :

          آقای دکتر هنری

اعضا شورای انفورماتیک (هیات رئیسه) :

          آقای دکتر براتی (معاون آموزشی)

          آقای دکتر رجب زاده (معاون پژوهشی)

          آقای عراقی (معاون اداری-مالی)

          آقای عمویی (معاون دانشجویی-فرهنگی)

اعضاء شورای انفورماتیک (هیات علمی):

          آقای مهندس رضایی

          خانم دکتر غفاریان

مدیر مرکز آمار، اطلاعات و امور رایانه ای:

          آقای مهندس نادری

دبیر شورای انفورماتیک( هیات علمی):

          آقای مهندس ستوده فر


ثبت توسط : مرکز آمار، اطلاعات و امور رایانه ای تعداد بازدید : ۱۳۳۷۵ مشاهده نسخه چاپی اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی