صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - علی اصغر هادیزاده

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
علی اصغر هادیزاده
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۷۹
a.a.hadizadeh
دکتری
1390
اقتصاد
هندوستان
کارشناسی ارشد
1357
مدیریت بازرگانی
فیلیپس اوکلاهما
کارشناسی
1335
اقتصاد
ملی ایران
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها