صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - حمید راعی

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
حمید راعی
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶
h.reaee
کارشناسی ارشد
1382
حسابداری
علامه طباطبایی
کارشناسی
1378
حسابداری
صنعتی شاهرود
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها