صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - سید حسن قوامی

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
سید حسن قوامی
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۷۸
h.ghavami
کارشناسی ارشد
1380
حسابداری
تهران
کارشناسی
1376
حسابداری
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها