صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - مریم اقبال

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
مریم اقبال
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۷۸
m.eghbal
دکتری
1401
حسابداری
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد
1384
حسابداری
تهران
کارشناسی
1381
حسابداری
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
1. مریم اقبال، فرزانه نصیرزاده و رضا حصارزاده، تعیین ارزش شرکت با رویکرد مبتنی بر هم افزایی دارایی ها، دانش حسابداری مالی، شماره 4، 1399، صفحات 25-56
3. حسین بلوچی، مریم اقبال و احسان محمدی باجگیران، مدل‌یابی ساختاری-تفسیری از قابلیت‎های مؤثر بر مزیت رقابتی سازمان در محیط پویا، کیفیت و استاندارد، شماره 9، 1397، صفحات 43-66
4. مریم اقبال و مهدی یعقوبی، بررسی دیدگاه مدیران و اساتید دانشگاه نسبت به شیوه تجدید ارزیابی داراییها، دانش و پژوهش حسابداری، شماره 9، 1391، صفحات 15-25
مقاله های نشریه خارجی
5. Maryam Eghbal, Farzaneh Nasirzadeh and Davood askarani, The Relationship Between Non‑additivity Valuations, Cash Flows and Sales Growth, Computational Economics, Vol. 16, 23, PP. 1-31
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها