قوانین و شرایط انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
قوانین و شرایط انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95
دانشگاه خیام / اطلاعیه ها

1. دانشجویان با رعايت كامل آئين نامه هاي آموزشي می توانند در زمان حذف و اضافه حداکثر دو درس دیگر انتخاب یا دو درس انتخابي خود را حذف نمایند.

2. دانشجویان ورودی قبل از 91 و 93 به بعد  بایستی حداقل 12 واحد و دانشجویان ورودی 91 و 92 حداقل 14 واحد درسی انتخاب نمایند.در غیراینصورت طبق مقررات آموزشي اقدام خواهدشد .  (بجز دانشجوی ترم آخر که کلیه واحدهای باقیمانده كمتر از12 يا 14 واحد و يا بيش از آنها رابارعايت كامل آئين نامه ها ميتواند انتخاب كند)

3. دانشجویانی که در بازه اصلی انتخاب واحد و در زمان حذف و اضافه ثبت نام ننمایند باید برای نیمسال دوم 96-95 (به شرط داشتن سنوات) درخواست مرخصی تحصیلی نمایند.

4. کلیه دانشجویان با هر تعداد واحد باقيمانده از دروس كل دوره ( حتی یک درس ) و یا تمدید واحدپايان نامه ، طرح نهايي ، پروژه و کارورزی باید دربازه زمانی مشخص شده اقدام به انتخاب درس نماید.

5. دانشجویان هر پردیس مجازبه انتخاب درس عمومی که در همان پردیس برگزار میگردد می باشند. درصورت عدم رعایت آن، واحد انتخابی حذف خواهدشد.


ثبت توسط : مرکز آمار، اطلاعات و امور رایانه ای تعداد بازدید : ۴۴۰۲ مشاهده نسخه چاپی اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی