اطلاعیه دریافت وام شهریه

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
اطلاعیه دریافت وام شهریه
دانشگاه خیام / اطلاعیه ها
                                     اطلاعیه دریافت وام شهریه
کلیه دانشجویان متقاضی وام شهریه نیمسال اول 97-96 جهت ثبت درخواست وام به شرح زیر اقدام نمایند:
الف: دانشجویانی که برای بار اول تقاضای وام دارند به سایت khayyam.ac.ir بخش آیین نامه های فرهنگی ( راهنمای اعطای وام دانشجویی) مراجعه نمایند
ب :دانشجویانی که در گذشته وام دریافت نموده اند و تقاضای مجدد دارند به سایتbp.swf.ir مراجعه نمایند.
                                                                                                                                            امور دانشجویی


ثبت توسط : مرکز آمار، اطلاعات و امور رایانه ای تعداد بازدید : ۲۳۳۲ مشاهده نسخه چاپی اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی