«تقسیم بندی انتخاب واحد اینترنتی نیمسال دوم 97-96»

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
«تقسیم بندی انتخاب واحد اینترنتی نیمسال دوم 97-96»
دانشگاه خیام / اطلاعیه هاورودی  92   مقطع کارشناسی پیوسته وماقبل+ ورودی 95 مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته وماقبل 96/11/7

ورودی 93 مقطع کارشناسی پیوسته 96/11/8

ورودی 94 مقطع کارشناسی پیوسته 96/11/9

ورودی 96  مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته                96/11/10

ورودی 95 مقطع کارشناسی پیوسته 96/11/11

 ورودی 96 مقطع کارشناسی پیوسته 96/11/12لغایت96/11/13

بدیهی است دانشجویان ورودی هرسال فقط در زمان های تعیین شده می توانند انتخاب واحد نمایند در غیر اینصورت طبق مصوبه شورای آموزشی، دانشجویانی که در زمان های فوق اقدام به انتخاب واحد ننمایند در آخرین روز حذف و اضافه میتوانند انتخاب واحد نمایند.


دانشجویان کارشناسی ارشد  و دکتری در کل بازه انتخاب واحد, مجاز به انتخاب واحد اینترنتی می باشند.


تذکر1) دانشجویان ورودی قبل از 91 و 93 به بعد  بایستی حداقل 12 واحد و دانشجویان ورودی 91 و 92 حداقل 14 واحد درسی انتخاب نمایند.در غیراینصورت طبق مقررات آموزشي اقدام خواهدشد .  (بجز دانشجوی ترم آخر که کلیه واحدهای باقیمانده كمتر از12 يا 14 واحد و يا بيش از آنها رابارعايت كامل آئين نامه ها ميتواند انتخاب كند)

تذکر 2) دانشجویانی که در بازه اصلی انتخاب واحد و در زمان حذف و اضافه ثبت نام ننمایند باید برای نیمسال دوم 97-96 (به شرط داشتن سنوات) درخواست مرخصی تحصیلی نمایند.

تذکر 3) کلیه دانشجویان با هر تعداد واحد باقيمانده از دروس كل دوره ( حتی یک درس ) و یا تمدید واحدپايان نامه ، طرح نهايي ، پروژه و کارورزی باید دربازه زمانی مشخص شده اقدام به انتخاب درس نماید.


تذکرمهم1 : دانشجویان هر پردیس مجازبه انتخاب درس عمومی که در همان پردیس برگزارمیگردد می باشند. ، 


تذکرمهم 2 : دانشجویانی که در زمان مقرر اقدام به انتخاب واحد ننموده باشند , دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال ارائه واحدهای درخواستی آنان نخواهد داشت.

                                                                ابراهیم براتی

                                     سرپرست حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

96/11/3ثبت توسط : مرکز آمار، اطلاعات و امور رایانه ای تعداد بازدید : ۲۶۷۹ مشاهده نسخه چاپی اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی