تقسیم بندی انتخاب واحد اینترنتی نیمسال اول 95-96

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
تقسیم بندی انتخاب واحد اینترنتی نیمسال اول 95-96
دانشگاه خیام / اطلاعیه ها

ورودی 90 مقطع    كارشناسي                                                        95/6/13
ورودي 91 مقطع کارشناسی                                                           95/6/14
ورودی  بهمن93 وورودي 94مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته   95/6/15
ورودی 92 مقطع کارشناسی                                         95/6/16 لغايت 95/6/17
ورودی 93 مقطع کارشناسی گروههاي كامپيوتر-برق-عمران-

معماري و شهرسازي-مكانيك و صنايع                              95/6/18 لغايت95/6/19
ورودی 93 مقطع کارشناسی گروههاي زبان انگليسي-زبان فارسي

-علوم اجتماعي و روانشناسي-حسابداري                      95/6/20 لغايت  95/6/21
ورودی 94 مقطع کارشناسی                                         95/6/22 لغايت 95/6/23
كليه دانشجوياني كه در زمانبندي فوق نسبت به انتخاب واحد خود اقدام نكنند فقط در تاريخ 24/6/95 ميتوانند انتخاب واحد نمايند.
دانشجویان کارشناسی ارشد در کل بازه انتخاب واحد, مجاز به انتخاب واحد اینترنتی می باشند.

ثبت توسط : مرکز آمار، اطلاعات و امور رایانه ای تعداد بازدید : ۴۶۶۲ مشاهده نسخه چاپی اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی