گروه آموزشی آمار

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
گروه آموزشی آمار
دانشگاه خیام / گروه های آموزشی

 گروه آمار از بدو تاسیس دانشگاه خیام با جذب دانشجو در مقطع کاردانی شروع به فعالیت کرد سپس با راه اندازی رشته آمار و کاربردها در مقطع کارشناسی در سال 85 با و رشته آمار اقتصادی – اجتماعی در مقطع کارشناسی ارشد در سال 94 به فعالیت خود ادامه می دهد. هدف از ایجاد این رشته تربیت کارشناس آمار مورد نیاز ادارات و سازمانها و همچنین تربیت کارشناس ارشد آمار برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری برای انتقال علم آمار و بکارگیری آن می باشد. مراکزی چون وزارت آموزش و پرورش، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکز آمار ایران، بانک ها، شرکتهای صنعتی و بازرگانی و سایر مراکز دولتی و خصوصی از عمده مراکز جذب دانش آموختگان این دوره اند.


معرفی رشته آمار (کارشناسی و کارشناسی ارشد) :

1-آمار و کاربردها (کارشناسی) از سال 85

معرفی علم آمار به زبان ساده، پیشگویی بر اساس اعداد و ارقام است. 

به عبارت دیگر یك آماردان می‌تواند بر اساس مجموعه اطلاعات عددی و بر مبنای مدل‌های ریاضی و مدل‌های نظریه احتمال، پیشگویی كند. به عبارتی می‌توان گفت كه علم آمار نتیجه‌گیری از جزئیات و یا رسیدن از جزء به كل می‌باشد.

امارگران تصميم مي گيرند که ازکجا و چگونه داده ها را جمع آوري کنند، نوع و تعداد گروه هاي نمونه را مشخص مي کنند و به تهيه پرسشنامه هاي تحقيقي يا فرمهاي گزارشي ميپردازند. آنها همچنين دستورالعمل هائي براي کارکناني که به جمع اوري و جدول بندي اطلاعات مي پردازند، تهيه مي کنند. در نهايت آمارگران با بکارگيري نرم افزارهاي رايانه اي به تجزيه و تحليل، تفسير و جمع بندي اطلاعات مي پردازند.

فارغ‌التحصیلان‌ این‌ رشته‌ می‌توانند در سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌، مرکز آمار ایران‌، بانک‌ها، ادارات‌ بیمه‌، مراکز صنعتی‌ و کارخانجات‌ ، واحدهای‌ آماری‌ وزارتخانه‌های‌ مختلف‌ همچون‌ جهاد کشاورزی‌، کار، بهداشت‌، اقتصاد و امور دارایی‌، فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی و به‌ طور کلی‌ در هر مرکزی‌ که‌ نیاز به‌ جمع‌آوری‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ آمار و اطلاعات‌ دارد، مشغول‌ به‌ کار شوند.

 


2-آمار اجتماعی-اقتصادی (کارشناسی ارشد) از سال 94

دوره : كارشناسي ارشد آمار اقتصادي – اجتماعي

تعريف و هدف : دوره كارشناسي ارشد آمار اقتصادي – اجتماعي به دوره‌اي اتلاق مي‌شود كه تحصيلات بالاتر از دوره كارشناسي آمار را با تكيه بر دروس كاربردي آمار در برمي‌گيرد. 

هدف : ترتيب كارشناسان ارشد به‌طوري كه آنها بتوانند:

الف) به عنوان كارشناسي ارشد آمار در سازمانها و ادارات امور آماري را هدايت و مديريت كنند.

ب) تمام دروس آمار دوره كارشناسي را در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مورد نياز تدريس كنند.

ج) در دوره دكتري آمار داخل و يا خارج از كشور به ادامه تحصيل بپردازند.

د) نيازهاي آماري صنايع از جمله كنترل كيفيت، طرح آزمايشها و تحليل داده‌ها را برآورده سازند.

ه) نقش مشاور آماري را در كليه پژوهش‌هاي علمي علوم پايه، علوم انساني و علوم پزشكي ايفا نمايند.

طول دوره و شكل نظام : حداقل طول دوره 4 نيمسال تحصيلي و حداكثر آن 6 نيمسال تحصيلي است و نظام آموزشي آن مطابق آيين‌نامه آموزشي دوره‌هاي كارشناسي ارشد مصوب شوراي عالي برنامه‌ريزي است.

تعداد و نوع واحدهاي درسي :

تعداد واحدهاي درسي دوره 32 واحد به شرح زير است:

دروس پيشنياز : تا 12 واحد با نظر شوراي تحصيلات تكميلي گروه

دروس اصلي : ‌24 واحد شامل سمينار و پايان‌نامه 

دروس اختياري : 8 واحد 

جمع 32 واحد


ضرورت و اهميت : با توجه به كمبود نيروي متخصص آمار، ضرورت برنامه‌ريزيهاي علمي در سازمانها و دواير دولتي و خصوصي و گسترش پژوهش در كشور تربيت نيروهاي آزموده در اعتلاي استقلال اقتصادي و خودكفايي صنعتي، پژوهشي و علمي جامعه اسلامي بيش از پيش احساس مي‌شود. اين دوره گامي در نيل به اين هدف محسوب مي‌شود.
اهداف ایجاد دوره کارشناسی ارشد آمار اقتصادی – اجتماعی در دانشگاه خیام مشهد به شرح زیر می باشد :

تربیت کارشناس آمار مورد نیاز ادارات و سازمانها و همچنین تربیت کارشناس ارشد آمار برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری برای انتقال علم آمار و بکارگیری آن می باشد. با توجه به کاربرد این رشته در گردآوری، پردازش، استنباط، مدل سازی و تجزیه و تحلیل انواع سیستم های تولید اطلاعات وهمچنین کاربرد در مسائل صنعتی، کشاورزی، پزشکی،اجتماعی، اقتصادی و ... اهمیت این رشته به خوبی مشخص می شود. مراکزی چون وزارت آموزش و پرورش، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مرکز آمار ایران، بانک ها، شرکتهای صنعتی و بازرگانی و سایر مراکز دولتی و خصوصی از عمده مراکز جذب دانش آموختگان این دوره اند.

برای تربیت این دانشجویان از اساتید بزرگواری همچون جناب آقایان دکتر ابوالقاسم بزرگنیا، دکتر حسن صادقی، دکتر عبدالحمید رضایی رکن آبادی، دکتر غلامرضا محتشمی برزادران، امید خزین قناد، امین فردوسی مکان و همچنین خانمها پریسا احمدی قطبی و منیژه صانعی طبس بهره مند می شویم.

تجهیزات مورد نیاز این رشته سایت کامپیوتر مجهز به انواع نرم افزارهای آماری میباشد که خوشبختانه دانشگاه خیام از هر دو مورد به نحو مطلوبی بهره میبرد.


اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی