آرشیو اخبار دانشگاه خیام

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
آرشیو اخبار دانشگاه خیام
دانشگاه خیام / آرشیو اخبار
سمینار آشنایی با تولید قطعات پلاستیکی

سمینار آشنایی با تولید قطعات پلاستیکی

سمینار آشنایی با تولید قطعات پلاستیکی

چهارشنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۷
سمینار

سمینار "آموزش همراه با پژوهش"

برگزاری سمینار "آموزش همراه با پژوهش" توسط انجمن علمی مهندسی مکانیک

يکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
برگزاری دوره ی آموزشی

برگزاری دوره ی آموزشی "پنوماتیک"

برگزاری دوره ی آموزشی "پنوماتیک" توسط انجمن علمی مهندسی مکانیک

يکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
دوره آموزشی

دوره آموزشی "نرم افزار کنترل پروژهMSP"

برگزاری دوره آموزشی "نرم افزار کنترل پروژهMSP" توسط انجمن علمی مهندسی صنایع

يکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
برگزاری دوره آموزشی

برگزاری دوره آموزشی "ایزو ۹۰۰۱ (ممیزی)"

برگزاری دوره آموزشی "ایزو ۹۰۰۱ (ممیزی)" توسط انجمن علمی مهندسی صنایع

يکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
سمینار

سمینار" آشنایی با مدیریت زنجیره تامین"

برگزاری سمینار" آشنایی با مدیریت زنجیره تامین" توسط انجمن علمی مهندسی صنایع

يکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

"بازدید از کارخانه فرش مشهد"

بازدید از کارخانه فرش مشهد

يکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

"دوره آموزشی ایزو ۹۰۰۱ (تشریح و الزامات)"

برگزاری "دوره آموزشی ایزو ۹۰۰۱ (تشریح و الزامات)" توسط انجمن علمی مهندسی صنایع

يکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
سمینار الگوریتم های فرا ابتکاری و کاربرد آن در مهندسی

سمینار الگوریتم های فرا ابتکاری و کاربرد آن در مهندسی

برگزاری سمینار الگوریتم های فرا ابتکاری و کاربرد آن در مهندسی توسط انجمن علمی مهندسی صنایع

يکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
سمینار آشنایی با BPM

سمینار آشنایی با BPM

برگزاری سمینار آشنایی با BPM توسط انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه خیام

يکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
ثبت توسط : مرکز آمار، اطلاعات و امور رایانه ای مشاهده نسخه چاپی اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی