دوره آشنایی با نرم افزار SPSS

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
دوره آشنایی با نرم افزار SPSS
دانشگاه خیام / اخبار

آدرسآدرساین نرم افزار که در مباحث تحلیل های آماری مورد استفاده قرار می گیرند.این نرم افزار به دلیل توانایی پردازش داده ها در حوزه آمار توصیفی و تحلیلی کاربردهای متعددی در حوزه های مختلف دارد.

انجمن علمی صنایع دانشگاه خیام در بهار سال 1397 اقدام به برگزاری 12 ساعت آموزش این نرم افزار نمود.

این دوره توسط  جناب دکتر خزین قناد از اعضای هیات علمی گروه آمار دانشگاه خیام برگزار گردیدثبت توسط : مرکز آمار، اطلاعات و امور رایانه ای تعداد بازدید : ۹۹۸ مشاهده نسخه چاپی اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی