لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
استقرار موسسه محک در دانشگاه خیام
دانشگاه خیام / اخبار

                                                        بنی آدم اعضای یک پیکرند                     که در آفرینش ز یک گوهرند

                                                       چو عضوی به درد آورد روزگار                    دگر عضوها را نماند قرار

در هنگامی که در اوج شادی و خرسندی با رضایت کامل از زندگی در آسایش و آرامش در آغوش گرم خانواده در عین صحت و سلامتی زندگی می کنیم شاید از بسیاری از ماجراهای اطراف خود غفلت ورزیده باشیم که عده ای در اوج سلامتی از امکانات اولیه زندگی محرومند و برخی در کمال آسایش و امکانات مالی از سلامت جسم و روح بی بهره اند.  دیگری دچار بیماری صعب العلاج گردیده که امید به زندگیش را به حداقل رسانده و آن یکی عارضه ای دارد که تا پایان عمر بایستی با آن همراهی نماید. در چنین حالی انسانهای شریف و نوع دوست نگاه تیزبینی به این ماجرا داشته و با راه اندازی موسساتی چون «محک» و غیره به رفع آلام این اقشار پرداخته اند.

در تاریخ 97/8/2به مدت سه روز موسسه محک با کسب اجازه و همراهی دانشگاه میز اعانات و جذب کمکهای مالی در محوطه پردیس 1 و 2 قرار داد و از دیگر دانشجویان و همنوعان تقاضای استمداد و کمک نمود.

بخشی از فعالیت موسسه محک به روایت تصویر در دانشگاه خیام:ثبت توسط : مرکز آمار، اطلاعات و امور رایانه ای تعداد بازدید : ۴۲۶ مشاهده نسخه چاپی اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی