بازدید از کارخانه خمیرمایه رضوی

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
بازدید از کارخانه خمیرمایه رضوی
دانشگاه خیام / اخبار

 در روز سه شنبه دهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ به مناسبت روز جهانی کارگر و به همت انجمن علمی مدیریت دانشگاه خیام بازدید از کارخانه خمیرمایه رضوی و تبریک به کارگران این مجموعه بابت روز جهانی کارگر با حضور ۲۵ نفر از دانشجویان فعال این رشته صورت پذیرفت.

تولید، موتور محرک پیشرفت کشور است که باید به این مهم توجه زیادی شود.

و با توجه به رابطه متقابل صنعت و دانشگاه که میتواند بسیاری از مشکلات راحل کند. در بازدید صورت گرفته مدیر خط تولید  این کارخانه ضمن شرح عملیات تولید خمیرمایه و خط تولید، بابت آشنایی دانشجویان با تمامی قسمت های مختلف فرایند تولید را برای دانشجویان شرح داد :

کارخانه خمیرمایه رضوی درسال 1380 توسط تولیت وقت آستان قدس افتتاح شد.

و اکنون قطب مهم در تولید خمیرمایه درکشور است و بیش از 45 درصد ظرفیت این کارخانه به کشورهای مختلف صادر میشود.

اما با توجه به نوسانات قیمت ارزی و تحریم ها که باعث ایجاد مشکلاتی از قبیل دشوارشدن تامین و افزایش قیمت چشمگیر مواد اولیه بوده است، تلاش تیم مدیریتی کارخانه از ابتدا تا کنون بر تثبیت قیمت ها است و باتوجه به اینکه هرگونه افزایش قیمت درخمیرمایه تاثیر مستقیم بربهاتمام شده نان دارد سعی شده تا قیمتها تا حدود زیادی ثابت بماند.

ایشان افزودند : باتوجه به کاهش ظرفیت بازار به دلالیل مختلف ( تحریم، کمبود مواد اولیه، گران شدن مواد اولیه  و..) اما تاکید تولیت آستان قدس بر عدم تعدیل نیرو بوده که در این امر موفق هم بودیم.  


ثبت توسط : مرکز آمار، اطلاعات و امور رایانه ای تعداد بازدید : ۳۰۵۳ مشاهده نسخه چاپی اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی