برگزاری کمیته مسابقات هفته پژوهش و فناوری سال 1395

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
برگزاری کمیته مسابقات هفته پژوهش و فناوری سال 1395
دانشگاه خیام / اخبار

جلسه تصمیم گیری و نهایی سازی کمیته مسابقات هفته پژوهش و فناوری استان خراسان در سال 1395 با مسئولیت دانشگاه خیام و با حضور نهادها،دستگاهها، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان چهارشنبه مورخ 3 آذر 1395 در محل اتاق شورا تشکیل گردید و مقرر گردید کلیه نهادها، دستگاه ها و دانشگاه ها برنامه و مسابقات خود را تا پایان تاریخ 1395/09/06 به کمیته مسابقات، جهت اطلاع به ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری استان اعلام نمایند.


ثبت توسط : مرکز آمار، اطلاعات و امور رایانه ای تعداد بازدید : ۳۰۴۷ مشاهده نسخه چاپی اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی