بازدید جناب آقای مهندس کریمی مدیر کل محترم دفتر، آمار، پژوهش، مطالعات راهبردی شهرداری مشهد از دانشگاه خیام

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
بازدید جناب آقای مهندس کریمی مدیر کل محترم دفتر، آمار، پژوهش، مطالعات راهبردی شهرداری مشهد از دانشگاه خیام
دانشگاه خیام / اخبار


جناب آقای مهندس کریمی در جلسه ای با حضور ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر بهمن هنری، معاون محترم پژوهشی دانشگاه جناب آقای دکتر رجب زاده مقدم، تعدادی از مدیران محترم گروه های آموزشی، اعضای محترم هیأت علمی ومدیر محترم ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه شرکت نمودند. در این جلسه بحث های متنوعی در مورد چگونگی همکاری دانشگاه با حوزه پژوهش و مطالعات راهبردی شهرداری مشهد به عمل آمده که راهکاری مشخص پیشنهاد و مورد توافق طرفین واقع شد. 

در ادامه ایشان ابراز امیدواری کردند در حوزه های ذیل تعامل و همکاری مشترک ما بین دانشگاه خیام و شهرداری صورت پذیرد:

در اختیار قرار دادن داده های شهرداری به پژوهشگران و استارتاپ ها در دانشگاه خیام

انتخاب اساتید دانشگاه خیام به عنوان داور و ارزیاب در حوزه های مهندسی، معماری و شهرسازی، اقتصاد و آمار

ایجاد یک سامانه اطلاع رسانی در جهت اطلاع رسانی سریع فراخوان ها برای اساتید دانشگاه

حمایت از طرح ها و ایده های نوآورانه در مرکز نوآوری شهری شهرداری

اجرای تورهای بازدید از پروژه های در حال انجام شهرداری برای دانشجویان و اساتید

باتوجه به بالابودن پتانسیل های دانشگاه خیام در حوزه های معماری و شهرسازی و نقشه برداری و عمران مقرر گردید از این پس در این خصوص تعاملات ویژه ای صورت پذیرد.

امیدوار است که به زودی تفاهم نامه مورد نظر تنظیم و همکاری های علمی و اجرایی دانشگاه با شهرداری که در حال اجراست به طوری مستمر و جدی تر پیگیری و ادامه یابد.

ثبت توسط : مرکز آمار، اطلاعات و امور رایانه ای تعداد بازدید : ۲۲۰۴ مشاهده نسخه چاپی اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی