کارگاه تدریس Icebreakers در کلاس های آموزشی زبان انگلیسی

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
کارگاه تدریس Icebreakers در کلاس های آموزشی زبان انگلیسی
دانشگاه خیام / اخبار

کارگاه تدریس Icebreakers  در کلاس های آموزشی زبان انگلیسی

انجمن علمی زبان انگلیسی دانشگاه خیام در تاریخ 16 اسفندماه 1401 کارگاه تدریس Icebreakers  در کلاس های آموزشی زبان انگلیسی را ویژه دانشجویان دانشگاه خیام به صورت رایگان برگزار کرد.

در این کارگاه کاربردی و تعاملی که به مدت 3 ساعت برگزار شد، فراگیران با شیوه های مختلف و راهکارهایی برای آب کردن یخ زبان آموزان در کلاس های آموزشی زبان انگلیسی آشنا شدند.

مدرس این کارگاه جناب آقای شریفی از مدرسین مدعو گروه زبان بودند.

رئوس مطالب 

Icebreakers: Pros & Cons 

Get-to-know Activities 

Grouping Techniques 

Energizers 
ثبت توسط : مرکز آمار، اطلاعات و امور رایانه ای تعداد بازدید : ۴۸۷ مشاهده نسخه چاپی اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی