لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
مدارک لازم جهت ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون سال ۱۳۹۷
دانشگاه خیام / مدارک لازم جهت ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون سال ۱۳۹۷

مدارک لازم جهت ثبت نام پذيرفته شدگان مقطع دکتری آزمون سال ۱۳۹۷

1- فرم تکميل شده مشخصات که از سايت دانشگاه به آدرس khayyam.ac.ir تهيه نموده ايد. ( مشاهده صفحه ثبت نام )
2- اصل يا گواهي موقت دوره کارشناسی همراه با 2 برگ کپي آن
3- اصل يا گواهي موقت دوره کارشناسی ارشد همراه با 2 برگ کپي آن
4- ریزنمرات فارغ التحصيلي کارشناسی همراه با 1 برگ کپي آن
5- ریزنمرات فارغ التحصيلي دوره کارشناسی ارشد همراه با 1برگ کپي آن
6- عکس 4 * 3 (تعداد 6 قطعه) تهيه شده در سال جاري و پشت نويسي شده (با خودکار)
7- تعداد 3 برگ فتوکپي شناسنامه در صورتي که توضيحات و ازدواج دارد از تمام صفحات 2 برگ کپي (همراه داشتن اصل شناسنامه الزامي مي باشد.)
8- تعداد 3 نسخه کپي پشت و روي کارت ملي (همراه داشتن اصل کارت ملي الزامي مي باشد.)
9- پذيرفته شدگان پسر جهت نظام وظيفه بايستي يکي از موارد ذيل را ارائه نمايند.
    الف – نامه لغو معافیت تحصیلی دوره کارشناسی ارشد
    ب – اصل کارت پايان خدمت يا معافيت دائم همراه با کپي
    ج – دفترچه آماده به خدمت بدون غیبت که تاريخ اعزام آن از تاريخ 1397/07/15 به بعد باشد.
    د – پذيرفته شدگان که در حال خدمت مي باشند با نامه که از اين دانشگاه دريافت مي نمايند، از پادگان بايستي نامه ترخيص از خدمت ارائه نمايند.
مدارک لازم جهت ثبت نام پذيرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد آزمون سال ۱۳۹۷

1- فرم تکميل شده مشخصات که از سايت دانشگاه به آدرس khayyam.ac.ir تهيه نموده ايد. ( مشاهده صفحه ثبت نام )
2- اصل و دوبرگ تصویر مدرک کارشناسی (لیسانس)مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری یا وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی ویا شورای عالی انقلاب فرهنگی که درآن معدل دوره کارشناسی(لیسانس) قید شده باشد.
    تبصره 1: پذیرفته شدگانی که به دلایلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی (لیسانس ) نمی باشند،لازم است اصل گواهی تایید شده توسط دانشگاه یا موسسه آموزش عالی محل اخذ کارشناسی(لیسانس) ارائه نمایند.(این افراد ثبت نام مشروط انجام می گرددوبایستی دراسرع وقت پرونده تحصیلی خود را تکمیل نمایند)
    تبصره 2: آن دسته از پذیرفته شدگانی که درزمان اعلام نتایج اولیه وتکمیل فرم انتخاب رشته های اینترنتی (مورخ 97/03/12 لغایت 97/03/24) دانشجوی سال آخر بوده اند وحداکثرتا تاریخ 97/06/31 فارغ التحصیل می شوند ،دانشجوی سال آخر شناخته شده ولازم است فرم معدل دانشجویان سال آخر مندرج درصفحه 40دفترچه راهنمای (شماره 1) را ازموسسه آموزش عالی محل فارغ التحصیلی دوره کارشناسی دریافت وآن را درزمان ثبت نام به دانشگاه محل قبولی ارائه نمایند. .(ازاین افراد ثبت نام مشروط انجام می گرددو 
بایستی دراسرع وقت پرونده تحصیلی خود را تکمیل نمایند)
3- نامه لغو معافيت دوره کارشناسی دانشجويان پسر که تاریخ فارغ التحصیلی آن 1397/06/31 به قبل باشد.
4- ریزنمرات تایید شده دوره کارشناسی همراه 2برگ کپی
5- عکس 4 * 3 (تعداد 6 قطعه) تهيه شده در سال جاري و پشت نويسي شده (با خودکار)
6- تعداد 3 برگ فتوکپي شناسنامه در صورتي که توضيحات و ازدواج دارد از تمام صفحات 2 برگ کپي (همراه داشتن اصل شناسنامه الزامي مي باشد.)
7- تعداد 3 نسخه کپي پشت و روي کارت ملي (همراه داشتن اصل کارت ملي الزامي مي باشد.)
8- درصورت دارا بودن دفترچه بیمه ،اصل ویک نسخه کپی ازآن
9- اصل حکم استخدامی ویا گواهی کارمندان رسمی ویا پیمانی وزارتخانه ها وسازمانه وارگانهای دولتی
10- پذيرفته شدگان پسر جهت نظام وظيفه بايستي يکي از موارد ذيل را ارائه نمايند.
    الف – نامه مربوط به نظام وظيفه دوره کارشناسی همراه با 2برگ کپي و3 قطعه عکس 4*3
    ب – اصل کارت پايان خدمت يا معافيت دائم همراه با کپي
    ج – دفترچه آماده به خدمت که تاريخ اعزام آن از تاريخ 1397/07/18 به بعد باشد.
    د – پذيرفته شدگان که در حال خدمت مي باشند با نامه که از اين دانشگاه دريافت مي نمايند، از پادگان بايستي نامه ترخيص از خدمت ارائه نمايند.
مدارک لازم جهت ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون سال ۱۳۹۷ کارداني و کارشناسي پيوسته

1- فرم تکميل شده مشخصات که از سايت دانشگاه به آدرس khayyam.ac.ir تهيه نموده ايد. ( مشاهده صفحه ثبت نام )
2- اصل يا گواهي موقت پيش دانشگاهي همراه با 2 برگ کپي آن
3- اصل يا گواهي موقت سه سال دوره متوسطه همراه با 2 برگ کپي آن
4- کارنامه فارغ التحصيلي 3 سال دوره دبيرستان همراه با 2 برگ کپي آن
5- کارنامه فارغ التحصيلي دوره پيش دانشگاهي همراه با 2برگ کپي آن
6- تائيديه تحصيلي دوره پيش دانشگاهي از باجه دفترپیشخوان دولت
7- گواهي 2 سال ماقبل ديپلم براي پذيرفته شدگاني که از سهميه منطقه 2 يا 3 استفاده نموده اند.
8- عکس 4 * 3 (تعداد 6 قطعه) تهيه شده در سال جاري و پشت نويسي شده (با خودکار)
9- تعداد 3 برگ فتوکپي شناسنامه در صورتي که توضيحات و ازدواج دارد از تمام صفحات 2 برگ کپي (همراه داشتن اصل شناسنامه الزامي مي باشد.)
10- تعداد 3 نسخه کپي پشت و روي کارت ملي (همراه داشتن اصل کارت ملي الزامي مي باشد.)
11-اصل وکپی دفترچه بیمه (درصورت دارا بودن ) اعم از خدمات درمانی ،تامین اجتماعی ،ارتش و...
12- پذيرفته شدگان پسر جهت نظام وظيفه بايستي يکي از موارد ذيل را ارائه نمايند.
    الف – نامه مربوط به نظام وظيفه دوره پيش دانشگاهي (برگ اعلام فراغت شماره4)همراه با 2برگ کپي
    ب – اصل کارت پايان خدمت يا معافيت دائم همراه با کپي
    ج – دفترچه آماده به خدمت بدون غیبت که تاريخ اعزام آن از تاريخ 1397/07/15 به بعد باشد.
    د – پذيرفته شدگان که در حال خدمت مي باشند با نامه که از اين دانشگاه دريافت مي نمايند، از پادگان بايستي نامه ترخيص از خدمت ارائه نمايند.
مدارک لازم جهت ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون سال ۱۳۹۷ کارشناسي ناپیوسته

1- فرم تکميل شده مشخصات که از سايت دانشگاه به آدرس khayyam.ac.ir تهيه نموده ايد. ( مشاهده صفحه ثبت نام )
2- اصل يا گواهي موقت دوره کارداني (پذيرفته شدگان خانم و یا آقايانی که داراي کارت پايان خدمت مي باشند) به همراه 2 برگ کپی
3- نامه لغو معافيت دوره کارداني دانشجويان پسر که تاریخ فارغ التحصیلی آن 1397/06/31 به قبل باشد.
4- ریزنمرات تایید شده دوره کاردانی همراه 2برگ کپی
5- عکس 4 * 3 (تعداد 6 قطعه) تهيه شده در سال جاري و پشت نويسي شده (با خودکار)
6- تعداد 3 برگ فتوکپي شناسنامه در صورتي که توضيحات و ازدواج دارد از تمام صفحات 2 برگ کپي (همراه داشتن اصل شناسنامه الزامي مي باشد.)
7- تعداد 3 نسخه کپي پشت و روي کارت ملي (همراه داشتن اصل کارت ملي الزامي مي باشد.)
8- درصورت دارا بودن دفترچه بیمه ،اصل ویک نسخه کپی ازآن
9- اصل حکم استخدامی ویا گواهی کارمندان رسمی ویا پیمانی وزارتخانه ها وسازمانه وارگانهای دولتی
10- پذيرفته شدگان پسر جهت نظام وظيفه بايستي يکي از موارد ذيل را ارائه نمايند.
    الف – نامه مربوط به نظام وظيفه دوره کارداني همراه با 2برگ کپي و3 قطعه عکس 4*3
    ب – اصل کارت پايان خدمت يا معافيت دائم همراه با کپي
    ج – دفترچه آماده به خدمت که تاريخ اعزام آن از تاريخ 1397/07/18 به بعد باشد.
    د – پذيرفته شدگان که در حال خدمت مي باشند با نامه که از اين دانشگاه دريافت مي نمايند، از پادگان بايستي نامه ترخيص از خدمت ارائه نمايند.


پذیرفته شدگان محترم لازم است با همراه داشتن کلیه مدارک شخصا جهت ثبت نام وانتخاب واحد قطعی به اداره آموزش مراجعه نمایند.


..:: جهت شروع ثبت نام اینجا کلیک فرمایید ::..

ثبت توسط : مرکز آمار، اطلاعات و امور رایانه ای تعداد بازدید : ۴۶۱۶ مشاهده نسخه چاپی اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی