لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
جدول شهریه تحصیلی طبق مصوبات وزارت علوم
دانشگاه خیام / جدول شهریه تحصیلی طبق مصوبات وزارت علوم


شهريه سال تحصيلي 98-97 دانشگاه خيام طبق مصوبات وزارت علوم (دانشجويان ورودي مهر 97)
ردیف کاردانی و کارشناسی شهریه ثابت
شهريه متغير برای هر واحد درسی
عمومی پایه نظری اصلی و تخصصی
عملی آزمایشگاهی و کارگاهی برای هرساعت اجرا درهفته شهریه هر واحد پروژه
1 علوم انسانی 6,034,625
324,990 464,255 487,370
394,565 1,160,465
2 فنی مهندسی 7,659,230
324,990 464,255 557,060
464,255 1,160,465
3 سایر گروههای آموزشی 6,498,765
324,990 464,255 557,060
464,255 1,160,465


شهريه سال تحصيلي 98-97 دانشگاه خيام طبق مصوبات وزارت علوم (دانشجويان ورودي مهر 97)
ردیف کارشناسی ارشد شهریه ثابت شهريه متغير برای هر واحد درسی
شهريه هر واحد پايان نامه
نظری آزمايشگاهي و كارگاهي
1 علوم انسانی 10,676,600 1,856,790
5,338,300 6,660,340
2 سایر گروههای آموزشی 11,998,525 2,135,320
5,338,300 6,660,340شهريه سال تحصيلي 97-96 دانشگاه خيام طبق مصوبات وزارت علوم (دانشجويان ورودي مهر 96)
ردیف کاردانی و کارشناسی شهریه ثابت
شهريه متغير برای هر واحد درسی
عمومی پایه نظری اصلی و تخصصی
عملی آزمایشگاهی و کارگاهی برای هرساعت اجرا درهفته شهریه هر واحد پروژه
1 علوم انسانی 5,247,000
283,000 404,000 424,000
343,000 1,009,000
2 فنی مهندسی 6,660,000
283,000 404,000 484,000
404,000 1,009,000
3 سایر گروههای آموزشی 5,651,000
283,000 404,000 484,000
404,000 1,009,000

شهريه سال تحصيلي 97-96 دانشگاه خيام طبق مصوبات وزارت علوم (دانشجويان ورودي مهر 96)
ردیف کارشناسی ارشد شهریه ثابت شهريه متغير برای هر واحد درسی
شهريه هر واحد پايان نامه
نظری آزمايشگاهي و كارگاهي
1 علوم انسانی 9,284,000 1,615,000
4,642,000 5,791,000
2 سایر گروههای آموزشی 10,434,000 1,857,000
4,642,000 5,791,000


ثبت توسط : مرکز آمار، اطلاعات و امور رایانه ای تعداد بازدید : ۹۶۲۷ مشاهده نسخه چاپی اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی