صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - اکرم صلاحی

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
اکرم صلاحی
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۳۴
a.salahi
کارشناسی ارشد
1385
کامپیوتر-هوش مصنوعی
شیراز
کارشناسی
1380
کامپیوتر-سخت افزار
سجاد مشهد
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
1. اخلاق حرفه ای سطح 2
2. آینده پژوهی در حوزه گردشگری الکترونیک
رساله های دکتری
1 حانیه جعفری پور کارشناسی طراحی سایت انتشارات دانشگاه 1398/6/26 استاد راهنما اول داخلی
2 زهرا زاهدی کارشناسی ناپیوسته طراحی سایت کمک آموزشی نرم افزار مترجم بایادیک 1398/6/26 استاد راهنما اول داخلی
3 زهرا فرقانی کارشناسی طراحی نرم افزار اندروید ابر مسابقات 1398/6/26 استاد راهنما اول داخلی
4 علی بیجندی کارشناسی مدیریت منابع خودرو از راه دور 1398/6/26 استاد راهنما اول داخلی
5 زینب عباسیان کمال کارشناسی طراحی سایت کتابخانه دانشگاه 1398/6/26 استاد راهنما اول داخلی
6 تکتم اگاه کارشناسی پیشبینی زنده ماندن افراد در تصادفات رانندگی (داده کاوی) 1398/6/26 استاد راهنما اول داخلی
7 فاطمه شریف روحانی کارشناسی طراحی نرم افزار کاربردی کیف پول (ارزهای دیجیتال) 1398/6/26 استاد راهنما اول داخلی
8 نیلوفر نجف پور کارشناسی طراحی سایت موسسه خیریه فرهنگی 1398/6/26 استاد راهنما اول داخلی
9 ملیحه امیربیک کارشناسی ناپیوسته طراحی سایت گل های آپارتمانی 1398/6/26 استاد راهنما اول داخلی
10 آمنه وطن پرست کارشناسی طراحی سایت مامایی (ماما پلاس) 1398/4/26 استاد راهنما اول داخلی
11 مهلاسادات علوی مقدم کارشناسی طراحی و ساخت ربات مسیریاب ویژه با دو الگوریتم متفاوت و مقایسه آن ها 1397/6/19 استاد راهنما اول داخلی
12 احمد جلایری پناه برده کارشناسی طراحی نرم افزار نوین انبارداری 1397/6/18 استاد راهنما اول داخلی
13 نیکی فرح پوربیدگلی کارشناسی داده کاوی در تشخیص بیماری دیابت 1397/6/18 استاد راهنما اول داخلی
14 سیدسجاد گازیچی مشهدی کارشناسی طراحی سایت فروشگاه زعفران 1397/6/17 استاد راهنما اول داخلی
15 مهدی بابائی کارشناسی طراحی سایت رزرو سالن های ورزشی 1397/4/31 استاد راهنما اول داخلی
16 علی محمدی کارشناسی ساخت ربات ویدئومتری فاضلاب های شهری 1397/4/16 استاد راهنما اول داخلی
17 محمدرضا جمدر کارشناسی بررسی تهدیدات و ارائه پروتکل های امنیتی در شبکه های حسگر بیسیم 1397/4/9 استاد راهنما اول داخلی
18 حامد صالح آبادی کارشناسی کنترل ربات از راه دور 1396/11/30 استاد راهنما اول داخلی
19 سجاد علی نژاد کارشناسی طراحی سامانه اطلاع رسانی در اندروید 1396/11/30 استاد راهنما اول داخلی
20 فاطمه صالحی کارشناسی داده های کلان زیستی 1396/11/30 استاد راهنما اول داخلی
پایان نامه های ارشد
1 حانیه جعفری پور کارشناسی طراحی سایت انتشارات دانشگاه 1398/6/26 استاد راهنما اول داخلی
2 زهرا زاهدی کارشناسی ناپیوسته طراحی سایت کمک آموزشی نرم افزار مترجم بایادیک 1398/6/26 استاد راهنما اول داخلی
3 زهرا فرقانی کارشناسی طراحی نرم افزار اندروید ابر مسابقات 1398/6/26 استاد راهنما اول داخلی
4 علی بیجندی کارشناسی مدیریت منابع خودرو از راه دور 1398/6/26 استاد راهنما اول داخلی
5 زینب عباسیان کمال کارشناسی طراحی سایت کتابخانه دانشگاه 1398/6/26 استاد راهنما اول داخلی
6 تکتم اگاه کارشناسی پیشبینی زنده ماندن افراد در تصادفات رانندگی (داده کاوی) 1398/6/26 استاد راهنما اول داخلی
7 فاطمه شریف روحانی کارشناسی طراحی نرم افزار کاربردی کیف پول (ارزهای دیجیتال) 1398/6/26 استاد راهنما اول داخلی
8 نیلوفر نجف پور کارشناسی طراحی سایت موسسه خیریه فرهنگی 1398/6/26 استاد راهنما اول داخلی
9 ملیحه امیربیک کارشناسی ناپیوسته طراحی سایت گل های آپارتمانی 1398/6/26 استاد راهنما اول داخلی
10 آمنه وطن پرست کارشناسی طراحی سایت مامایی (ماما پلاس) 1398/4/26 استاد راهنما اول داخلی
11 مهلاسادات علوی مقدم کارشناسی طراحی و ساخت ربات مسیریاب ویژه با دو الگوریتم متفاوت و مقایسه آن ها 1397/6/19 استاد راهنما اول داخلی
12 احمد جلایری پناه برده کارشناسی طراحی نرم افزار نوین انبارداری 1397/6/18 استاد راهنما اول داخلی
13 نیکی فرح پوربیدگلی کارشناسی داده کاوی در تشخیص بیماری دیابت 1397/6/18 استاد راهنما اول داخلی
14 سیدسجاد گازیچی مشهدی کارشناسی طراحی سایت فروشگاه زعفران 1397/6/17 استاد راهنما اول داخلی
15 مهدی بابائی کارشناسی طراحی سایت رزرو سالن های ورزشی 1397/4/31 استاد راهنما اول داخلی
16 علی محمدی کارشناسی ساخت ربات ویدئومتری فاضلاب های شهری 1397/4/16 استاد راهنما اول داخلی
17 محمدرضا جمدر کارشناسی بررسی تهدیدات و ارائه پروتکل های امنیتی در شبکه های حسگر بیسیم 1397/4/9 استاد راهنما اول داخلی
18 حامد صالح آبادی کارشناسی کنترل ربات از راه دور 1396/11/30 استاد راهنما اول داخلی
19 سجاد علی نژاد کارشناسی طراحی سامانه اطلاع رسانی در اندروید 1396/11/30 استاد راهنما اول داخلی
20 فاطمه صالحی کارشناسی داده های کلان زیستی 1396/11/30 استاد راهنما اول داخلی
جوایز و بورس ها
1. داوری جلسه ارائه مهندسی و مهندسی ارائه، معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه خیام، 1396
2. طراح سوال و عضویت در کمیته علمی المپیاد مقدماتی، کمیته المپیاد مقدماتی دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی منطقه 9 کشوری، 1398