صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - اکرم وثوقی

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
اکرم وثوقی
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۵۴
a.vosoughi
کارشناسی ارشد پیوسته
1376
معماری
علم و صنعت
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
1. اکرم وثوقی،نوید جلائیان قانع،یاسمن ضیاء الحق، تجریه های طراحی، 1396
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
1 مریم سعادت اسدی کارشناسی ناپیوسته طراحی دانشکده هنر و معماری 1397/6/30 استاد راهنما اول داخلی
2 ملیکا سرباز کارشناسی ناپیوسته طراحی دانشکده هنر و معماری 1397/6/30 استاد راهنما اول داخلی
3 سیده یگانه ناصری علی آقا کارشناسی ناپیوسته طراحی کلینیک دندانپزشکی 1396/11/30 استاد راهنما اول داخلی
4 رویا حسینی کارشناسی ناپیوسته طراحی کلینیک دندانپزشکی 1396/11/30 استاد راهنما اول داخلی
5 لیلا پهلوان زاده لنگری کارشناسی ناپیوسته طراحی کلینیک دندانپزشکی 1396/11/30 استاد راهنما اول داخلی
6 زهرا حسینی کارشناسی ناپیوسته طراحی کلینیک دندانپزشکی 1396/6/22 استاد راهنما اول داخلی
جوایز و بورس ها