صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - اکرم وثوقی

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
اکرم وثوقی
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۵۴
a.vosoughi
کارشناسی ارشد پیوسته
1376
معماری
علم و صنعت
مقالات نشریات داخلی و خارجی
مقالات کنفرانس های داخلی
مقالات کنفرانس های خارجی
کتاب های چاپ شده
1. نوید جلائیان قانع,اکرم وثوقی,یاسمن ضیاء الحق، تجریه های طراحی، 1396
همایش ها و سخنرانی ها
اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد
1 مریم سعادت اسدی کارشناسی ناپیوسته طراحی دانشکده هنر و معماری 1397/6/30 استاد راهنما اول داخلی
2 ملیکا سرباز کارشناسی ناپیوسته طراحی دانشکده هنر و معماری 1397/6/30 استاد راهنما اول داخلی
3 لیلا پهلوان زاده لنگری کارشناسی ناپیوسته طراحی کلینیک دندانپزشکی 1396/11/30 استاد راهنما اول داخلی
4 سیده یگانه ناصری علی آقا کارشناسی ناپیوسته طراحی کلینیک دندانپزشکی 1396/11/30 استاد راهنما اول داخلی
5 رویا حسینی کارشناسی ناپیوسته طراحی کلینیک دندانپزشکی 1396/11/30 استاد راهنما اول داخلی
6 زهرا حسینی کارشناسی ناپیوسته طراحی کلینیک دندانپزشکی 1396/6/22 استاد راهنما اول داخلی
جوایز و بورس ها