صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - علی اصغر هادیزاده

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
علی اصغر هادیزاده
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۷۹
a.a.hadizadeh
دکتری
1390
اقتصاد
هندوستان
کارشناسی ارشد
1357
مدیریت بازرگانی
فیلیپس اوکلاهما
کارشناسی
1335
اقتصاد
ملی ایران
مقالات نشریات داخلی و خارجی
مقالات کنفرانس های داخلی
مقالات کنفرانس های خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها