صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - علی اصغر سیلانیان طوسی

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
علی اصغر سیلانیان طوسی
دانشیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۸۴
a.a.seilanian
دکتری
1355
جامعه شناسی
دانشگاه سوربن پاریس
کارشناسی ارشد
1353
ادبیات و جامعه شناسی
دانشگاه سوربن پاریس
کارشناسی
1342
زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه علوم تهران
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها