صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - علی اصغر سیلانیان طوسی

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
علی اصغر سیلانیان طوسی
دانشیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۸۴
a.a.seilanian
دکتری
1355
جامعه شناسی
دانشگاه سوربن پاریس
کارشناسی ارشد
1353
ادبیات و جامعه شناسی
دانشگاه سوربن پاریس
کارشناسی
1342
زبان و ادبیات فرانسه
دانشگاه علوم تهران
مقالات نشریات داخلی و خارجی
مقالات کنفرانس های داخلی
مقالات کنفرانس های خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها