صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - علی جبرئیلی

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
علی جبرئیلی
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۳۱
a.jebreeli
دکتری
1389
برق - کنترل
دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد
1377
هوش ماشین و رباتیک
دانشگاه تهران
کارشناسی
1369
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
1. پنل تخصصی یادگیری
2. تحولات صنعت در عصر چهارم انقلاب صنعتی
3. تعامل و تضاد در گفتگو و بازسازی در بافت های تاریخی شهری
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها