صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - علی جبرئیلی

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
علی جبرئیلی
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۳۱
a.jebreeli
دکتری
1389
برق - کنترل
دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد
1377
هوش ماشین و رباتیک
دانشگاه تهران
کارشناسی
1369
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
دانشگاه فردوسی مشهد
مقالات نشریات داخلی و خارجی
مقالات کنفرانس های داخلی
مقالات کنفرانس های خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها