صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - علی رضایی

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
علی رضایی
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۳۰
a.rezaee
کارشناسی ارشد
1384
کامپیوتر-هوش مصنوعی
صنعتی شریف
کارشناسی
1381
کامپیوتر-نرم افزار
آزاد مشهد
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
1. امیرحسین صالح آبادی، تکتم غفاریان مبهوت، علی رضایی، زمانبندی منابع در محاسبات مه به روش الگوریتم ازدحام ذرات مبتنی بر اتوماتای یادگیر، کنگره مشترک هوش محاسباتی-چهارمین کنفرانس محاسباتی تکاملی و هوش جمعی، دی 11-11, 1398
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
1. روش تدریس، طرح درس و بهبود کیفیت تدریس
2. طرح پژوهشی : سرویس ابری داوری آنلاین سوالات برنامه نویسی و کارگروه ACM
3. همایش ملی فناوری اطلاعات و هوشمند سازی
رساله های دکتری
1 مژده نوری سارانی کارشناسی ناپیوسته اپلیکیشن اندروید پروژه کافی شاپ 1399/12/16 استاد راهنما اول داخلی
2 رامین خردمند کارشناسی وبسایت فروشگاه لباس 1399/12/16 استاد راهنما اول داخلی
3 سحر پورمقدم کارشناسی ناپیوسته نرم افزار مدیریت انبار و فروش کالا 1399/12/16 استاد راهنما اول داخلی
4 امید مصدق پور کارشناسی مدیریت کافی شاپ 1399/12/16 استاد راهنما اول داخلی
5 فاطمه آقاخانی کارشناسی نرم افزار انبارداری - فروش 1399/12/16 استاد راهنما اول داخلی
6 رضا خرمی سالارابادی کارشناسی طراحی سمت سرور وبسایت کافی شاپ 1399/12/16 استاد راهنما اول داخلی
7 حمیدرضا خانی کارشناسی ناپیوسته نرم افزار مدیریت انبار و فروش کالا 1399/12/16 استاد راهنما اول داخلی
8 نیما یاقوتی کارشناسی مشتری کافی شاپ ( سمت کلاینت ) 1399/12/16 استاد راهنما اول داخلی
9 آرزو حسین زاده عطار کارشناسی ناپیوسته نرم افزار انبارداری - فروش 1399/12/16 استاد راهنما اول داخلی
10 محمدسجاد یعقوبی التاتو کارشناسی اپلیکیشن مذهبی ( اندروید) 1399/12/16 استاد راهنما اول داخلی
11 مهرداد دارابی کارشناسی ناپیوسته سیستم رستوران ( سمت سرور) 1399/8/28 استاد راهنما اول داخلی
12 فروزان شریفی کارشناسی وبسایت جاذبه های گردشگری ( Back End) 1399/8/28 استاد راهنما اول داخلی
13 مصطفی صبوریان کارشناسی ناپیوسته نرم افزار موبایلی بانک یاب 1399/8/28 استاد راهنما اول داخلی
14 سیمین گمشادی کارشناسی وبسایت جاذبه های گردشگری ( Front End) 1399/8/28 استاد راهنما اول داخلی
15 محمدمعین حسین پور صباغ کارشناسی ناپیوسته نرم افزار موبایلی بانک یاب 1399/8/28 استاد راهنما اول داخلی
16 سعید کاظمی کارشناسی پیاده سازی مفاهیم CI/CD با ابزار Gitlab 1399/8/28 استاد راهنما اول داخلی
17 ریحانه شفیعی نیک کارشناسی طراحی وبسایت گردشگری 1399/8/28 استاد راهنما اول داخلی
18 فریبرز باقرزاده کارشناسی وبسایت پزشکی 1399/8/28 استاد راهنما اول داخلی
19 پوریا تیموری کارشناسی ناپیوسته وبسایت رستوران (Front End) 1398/11/15 استاد راهنما اول داخلی
20 امیر اقبال قلعه نوی کارشناسی ناپیوسته وبسایت دانشجویاور 1398/11/15 استاد راهنما اول داخلی
21 مصطفی فخرائی کارشناسی طراحی و پیاده سازی سرور ابر مسابقات 1398/6/26 استاد راهنما اول داخلی
22 مهران اسمعیلی مهربان کارشناسی طراحی و پیاده سازی فرانت ابر مسابقات 1398/6/26 استاد راهنما اول داخلی
23 ارین سخائی کارشناسی سیستم کنترل و مونیتورینگ اسکادا 1398/6/24 استاد راهنما اول داخلی
24 امیرحسین شکری کارشناسی پیاده سازی ظاهر پرتال پروژه 1398/6/24 استاد راهنما اول داخلی
25 امید افخمی پوستچی کارشناسی ناپیوسته طراحی ظاهر وبسایت دانشجویاور 1398/6/24 استاد راهنما اول داخلی
26 رضا یزدی کارشناسی پیاده سازی پس زمینه پرتال پروژه 1398/6/24 استاد راهنما اول داخلی
27 حمید سالارمرادی کارشناسی ناپیوسته طراحی ظاهر وبسایت دانشجویاور 1398/6/24 استاد راهنما اول داخلی
28 مسعود خیابانی کارشناسی ناپیوسته طراحی وبسایت مسابقات برنامه نویسی 1395/12/15 استاد راهنما اول داخلی
29 سمیرا خادمی اول کاخکی کارشناسی طراحی وبسایت آتلیه عکاسی 1395/12/15 استاد راهنما اول داخلی
30 مرتضی کریمی کارشناسی پیاده سازی وبسایت گروه مهندسی کامپیوتر 1395/12/15 استاد راهنما اول داخلی
31 محمد وفادارنیا کارشناسی بات تلگرامی مدیریت کانال -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
32 رضا سالکی کارشناسی ناپیوسته پیاده سازی نرم افزار کاربردی تحت وب -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
33 سمیّه زهانی کارشناسی ناپیوسته پرتال فروشگاه ماشین -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
پایان نامه های ارشد
1 نیما یاقوتی کارشناسی مشتری کافی شاپ ( سمت کلاینت ) 1399/12/16 استاد راهنما اول داخلی
2 محمدسجاد یعقوبی التاتو کارشناسی اپلیکیشن مذهبی ( اندروید) 1399/12/16 استاد راهنما اول داخلی
3 آرزو حسین زاده عطار کارشناسی ناپیوسته نرم افزار انبارداری - فروش 1399/12/16 استاد راهنما اول داخلی
4 مژده نوری سارانی کارشناسی ناپیوسته اپلیکیشن اندروید پروژه کافی شاپ 1399/12/16 استاد راهنما اول داخلی
5 رامین خردمند کارشناسی وبسایت فروشگاه لباس 1399/12/16 استاد راهنما اول داخلی
6 سحر پورمقدم کارشناسی ناپیوسته نرم افزار مدیریت انبار و فروش کالا 1399/12/16 استاد راهنما اول داخلی
7 امید مصدق پور کارشناسی مدیریت کافی شاپ 1399/12/16 استاد راهنما اول داخلی
8 فاطمه آقاخانی کارشناسی نرم افزار انبارداری - فروش 1399/12/16 استاد راهنما اول داخلی
9 رضا خرمی سالارابادی کارشناسی طراحی سمت سرور وبسایت کافی شاپ 1399/12/16 استاد راهنما اول داخلی
10 حمیدرضا خانی کارشناسی ناپیوسته نرم افزار مدیریت انبار و فروش کالا 1399/12/16 استاد راهنما اول داخلی
11 ریحانه شفیعی نیک کارشناسی طراحی وبسایت گردشگری 1399/8/28 استاد راهنما اول داخلی
12 فریبرز باقرزاده کارشناسی وبسایت پزشکی 1399/8/28 استاد راهنما اول داخلی
13 فروزان شریفی کارشناسی وبسایت جاذبه های گردشگری ( Back End) 1399/8/28 استاد راهنما اول داخلی
14 مهرداد دارابی کارشناسی ناپیوسته سیستم رستوران ( سمت سرور) 1399/8/28 استاد راهنما اول داخلی
15 سیمین گمشادی کارشناسی وبسایت جاذبه های گردشگری ( Front End) 1399/8/28 استاد راهنما اول داخلی
16 مصطفی صبوریان کارشناسی ناپیوسته نرم افزار موبایلی بانک یاب 1399/8/28 استاد راهنما اول داخلی
17 محمدمعین حسین پور صباغ کارشناسی ناپیوسته نرم افزار موبایلی بانک یاب 1399/8/28 استاد راهنما اول داخلی
18 سعید کاظمی کارشناسی پیاده سازی مفاهیم CI/CD با ابزار Gitlab 1399/8/28 استاد راهنما اول داخلی
19 امیر اقبال قلعه نوی کارشناسی ناپیوسته وبسایت دانشجویاور 1398/11/15 استاد راهنما اول داخلی
20 پوریا تیموری کارشناسی ناپیوسته وبسایت رستوران (Front End) 1398/11/15 استاد راهنما اول داخلی
21 مهران اسمعیلی مهربان کارشناسی طراحی و پیاده سازی فرانت ابر مسابقات 1398/6/26 استاد راهنما اول داخلی
22 مصطفی فخرائی کارشناسی طراحی و پیاده سازی سرور ابر مسابقات 1398/6/26 استاد راهنما اول داخلی
23 حمید سالارمرادی کارشناسی ناپیوسته طراحی ظاهر وبسایت دانشجویاور 1398/6/24 استاد راهنما اول داخلی
24 ارین سخائی کارشناسی سیستم کنترل و مونیتورینگ اسکادا 1398/6/24 استاد راهنما اول داخلی
25 امیرحسین شکری کارشناسی پیاده سازی ظاهر پرتال پروژه 1398/6/24 استاد راهنما اول داخلی
26 امید افخمی پوستچی کارشناسی ناپیوسته طراحی ظاهر وبسایت دانشجویاور 1398/6/24 استاد راهنما اول داخلی
27 رضا یزدی کارشناسی پیاده سازی پس زمینه پرتال پروژه 1398/6/24 استاد راهنما اول داخلی
28 مسعود خیابانی کارشناسی ناپیوسته طراحی وبسایت مسابقات برنامه نویسی 1395/12/15 استاد راهنما اول داخلی
29 سمیرا خادمی اول کاخکی کارشناسی طراحی وبسایت آتلیه عکاسی 1395/12/15 استاد راهنما اول داخلی
30 مرتضی کریمی کارشناسی پیاده سازی وبسایت گروه مهندسی کامپیوتر 1395/12/15 استاد راهنما اول داخلی
31 محمد وفادارنیا کارشناسی بات تلگرامی مدیریت کانال -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
32 رضا سالکی کارشناسی ناپیوسته پیاده سازی نرم افزار کاربردی تحت وب -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
33 سمیّه زهانی کارشناسی ناپیوسته پرتال فروشگاه ماشین -621/1/-78 استاد راهنما اول داخلی
جوایز و بورس ها