صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - امیرفرزاد خاوری

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
امیرفرزاد خاوری
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۲۹
a.khavari
دکتری
1396
مهندسی برق الکترونیک
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد
1386
مهندسی برق الکترونیک
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی
1383
مهندسی برق الکترونیک
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
1. ,Khalil Mafinezhad,Mohammad Maymandi Nejad, A broadband low power cmos lan for 3.1–10.6 GHz UWB receivers, Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers, Vol. 14, 2016, PP. 1-13
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
1. طراحی تقویت کننده کم نویز در محیط کیدنس با هدف طراحی یک مدار مجتمع
رساله های دکتری
1 فاطمه میرزائی گل شیخ کارشناسی راه اندازی tft lcd بوسیله میکروکنترلر آرم 1398/6/31 استاد راهنما اول داخلی
2 زینب جمالی کارشناسی راه اندازی tft lcd بوسیله میکروکنترلر آرم 1398/6/31 استاد راهنما اول داخلی
3 یاسمن رحیمان کارشناسی طراحی و ساخت اسیلوسکوپ ایزوله 1398/6/30 استاد راهنما اول داخلی
4 علی جلیلی لایق کارشناسی طراحی و شبیه سازی منبع تغذیه گلوبال خطی برای کاربردهای ttl و cmos با ورودی مشترک 1398/6/20 استاد راهنما اول داخلی
پایان نامه های ارشد
1 فاطمه میرزائی گل شیخ کارشناسی راه اندازی tft lcd بوسیله میکروکنترلر آرم 1398/6/31 استاد راهنما اول داخلی
2 زینب جمالی کارشناسی راه اندازی tft lcd بوسیله میکروکنترلر آرم 1398/6/31 استاد راهنما اول داخلی
3 یاسمن رحیمان کارشناسی طراحی و ساخت اسیلوسکوپ ایزوله 1398/6/30 استاد راهنما اول داخلی
4 علی جلیلی لایق کارشناسی طراحی و شبیه سازی منبع تغذیه گلوبال خطی برای کاربردهای ttl و cmos با ورودی مشترک 1398/6/20 استاد راهنما اول داخلی
جوایز و بورس ها