صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - امیرفرزاد خاوری

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
امیرفرزاد خاوری
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۲۹
a.khavari
دکتری
1396
مهندسی برق الکترونیک
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد
1386
مهندسی برق الکترونیک
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کارشناسی
1383
مهندسی برق الکترونیک
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
1. , Efficient Implementation of Digit-Serial Montgomery Modular Multiplier Architecture, IET Circuits, Devices and Systems, Vol. 13, 2019, PP. 942-949
2. , Khalil Mafinezhad and Mohammad Maymandi Nejad, A broadband low power cmos lan for 3.1–10.6 GHz UWB receivers, Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers, Vol. 14, 2016, PP. 1-13
مقاله های کنفرانس داخلی
1. امیرفرزاد خاوری، سعید رمضانی و سید مهدی مدنی، بهبود عملکرد کیفی پایانه راه دور با استفاده از قطعات منطقی برنامه پذیر پیچیده، بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران، دی 11-11, 1396
2. and Khalil Mafinezhad, A New UWB LNA with 15 dB Gain in 90 nm CMOS with Current Reuse topology, 26th Iranian Conference on Electrical Engineering, January 08-10, 2018
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
1. طراحی تقویت کننده کم نویز در محیط کیدنس با هدف طراحی یک مدار مجتمع
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
1 فاطمه میرزائی گل شیخ کارشناسی راه اندازی tft lcd بوسیله میکروکنترلر آرم 1398/6/31 استاد راهنما اول داخلی
2 زینب جمالی کارشناسی راه اندازی tft lcd بوسیله میکروکنترلر آرم 1398/6/31 استاد راهنما اول داخلی
3 یاسمن رحیمان کارشناسی طراحی و ساخت اسیلوسکوپ ایزوله 1398/6/30 استاد راهنما اول داخلی
4 علی جلیلی لایق کارشناسی طراحی و شبیه سازی منبع تغذیه گلوبال خطی برای کاربردهای ttl و cmos با ورودی مشترک 1398/6/20 استاد راهنما اول داخلی
جوایز و بورس ها