صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - آرش سعادت نیا

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
آرش سعادت نیا
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۹۲
a.saadarnia
دکتری
1392
تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی
دانشگاه شهید بهشتی
کارشناسی ارشد
1389
تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی
1387
تربیت بدنی و علوم ورزشی
دانشگاه گیلان
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
1. amir rashidlamir, mostafa dastani, arash saadatnia and mohammadreza bassami, Effect of Cardiac Rehabilitation Training on ABCA1 Expression in Lymphocytes of Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Graft Operation, Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, Vol. 20, 2018, PP. 1-6
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
1. حرکات اصلاحی و بازتوانی آسیب های کمر و شانه
2. طراحی تمرینات کانکارنت ویژه چربی سوزی
3. lactate a phoenix rising in exercise physiology
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها
1. انتصاب رسمی به عنوان مدرس fms (ارزیابی عملکرد حرکتی) در آکادمی ملی المپیک، آکادمی ملی المپیک و پارا المپیک جمهوری اسلامی ایران، 1399
2. ابلاغ رسمی ازآکادمی المپیک برای تدریس دوره fms و fcs در این دوره 8 استاد منتخب از سراسر ایران دعوت شده بودند، آکادمی ملی المپیک و پارا المپیک، 1400
3. لوح تقدیر، معاونت پژوهشی دانشگاه خیام، 1401
4. برگزاری 10 جلسه کلاس امادگی کنکور کارشناسی ارشد، برگزاری 10 جلسه کلاس امادگی کنکور کارشناسی ارشد، 1401