صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - آرمین جراحی

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
آرمین جراحی
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶
a.jarahi
دکتری
1397
راه و ترابری
دانشگاه علم و صنعت
کارشناسی ارشد
1385
عمران - راه و ترابری
دانشگاه علم و صنعت
کارشناسی
1381
مهندسی عمران - عمران
دانشگاه آزاد مشهد
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
1. جواد کلیدری و آرمین جراحی، بررسی نقش دسترسی به زیرساختهای حمل و نقل عمومی در افزایش استفادهی کارمندان در سفرهای کاری، کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب، دی 12-12, 1399
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها