صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - آرمین جراحی

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
آرمین جراحی
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶
a.jarahi
دکتری
1397
راه و ترابری
دانشگاه علم و صنعت
کارشناسی ارشد
1385
عمران - راه و ترابری
دانشگاه علم و صنعت
کارشناسی
1381
مهندسی عمران - عمران
دانشگاه آزاد مشهد
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها