صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - آرمین جراحی

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
آرمین جراحی
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶
a.jarahi
دکتری
1397
راه و ترابری
دانشگاه علم و صنعت
کارشناسی ارشد
1385
عمران - راه و ترابری
دانشگاه علم و صنعت
کارشناسی
1381
مهندسی عمران - عمران
دانشگاه آزاد مشهد
مقالات نشریات داخلی و خارجی
مقالات کنفرانس های داخلی
مقالات کنفرانس های خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها