صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - فرهاد بشارتی

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
فرهاد بشارتی
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۳۹
f.besharati
کارشناسی ارشد
1384
برق-کنترل
دانشگاه تهران
کارشناسی
1381
برق قدرت
آزاد گناباد
مقالات نشریات داخلی و خارجی
مقالات کنفرانس های داخلی
مقالات کنفرانس های خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
1. نقش بینایی ماشین در شهرهای هوشمند
2. همایش ملی فناوری اطلاعات و هوشمند سازی
رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد
1 علی جوی پاناجی آباد کارشناسی ساخت قفل دیجیتال 1397/6/31 استاد راهنما اول داخلی
2 مهسا رمضانی کارشناسی ناپیوسته شبکه های عصبی 1397/6/31 استاد راهنما اول داخلی
3 رضا کاظمیان باش محله کارشناسی data fusion 1397/6/31 استاد راهنما اول داخلی
4 زهرا رحمانی کارشناسی ناپیوسته شبکه های حسگر بی سیم 1397/6/31 استاد راهنما اول داخلی
5 منوچهر فخاربهاری کارشناسی ترکیب اطلاعات سنسوری در رباتهای متحرک 1397/6/31 استاد راهنما اول داخلی
6 سارا پورعطار کارشناسی خانه هوشمند 1397/6/31 استاد راهنما اول داخلی
7 مهدی حکم آبادی کارشناسی ناپیوسته خودروهای خورشیدی 1397/6/31 استاد راهنما اول داخلی
8 محدثه احمدی مقدم کارشناسی ناپیوسته سیستمهای کوانتومی 1397/6/31 استاد راهنما اول داخلی
9 نفیسه خاکسارحاجی آباد کارشناسی mems 1397/6/31 استاد راهنما اول داخلی
10 فائزه صیامی کارشناسی ناپیوسته امنیت شبکه کامپیوتری 1397/6/31 استاد راهنما اول داخلی
11 مهسا مرزبانی کارشناسی ناپیوسته قفل رمزدار 1397/6/31 استاد راهنما اول داخلی
12 ناهید بخشی کارشناسی کاربرد شبکه های کامپیوتری 1396/11/30 استاد راهنما اول داخلی
جوایز و بورس ها