صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - فرهاد بشارتی

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
فرهاد بشارتی
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۳۹
f.besharati
کارشناسی ارشد
1384
برق-کنترل
دانشگاه تهران
کارشناسی
1381
برق قدرت
آزاد گناباد
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
1. نقش بینایی ماشین در شهرهای هوشمند
2. همایش ملی فناوری اطلاعات و هوشمند سازی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
1 مهسا رمضانی کارشناسی ناپیوسته شبکه های عصبی 1397/6/31 استاد راهنما اول داخلی
2 رضا کاظمیان باش محله کارشناسی data fusion 1397/6/31 استاد راهنما اول داخلی
3 زهرا رحمانی کارشناسی ناپیوسته شبکه های حسگر بی سیم 1397/6/31 استاد راهنما اول داخلی
4 منوچهر فخاربهاری کارشناسی ترکیب اطلاعات سنسوری در رباتهای متحرک 1397/6/31 استاد راهنما اول داخلی
5 سارا پورعطار کارشناسی خانه هوشمند 1397/6/31 استاد راهنما اول داخلی
6 مهدی حکم آبادی کارشناسی ناپیوسته خودروهای خورشیدی 1397/6/31 استاد راهنما اول داخلی
7 محدثه احمدی مقدم کارشناسی ناپیوسته سیستمهای کوانتومی 1397/6/31 استاد راهنما اول داخلی
8 نفیسه خاکسارحاجی آباد کارشناسی mems 1397/6/31 استاد راهنما اول داخلی
9 فائزه صیامی کارشناسی ناپیوسته امنیت شبکه کامپیوتری 1397/6/31 استاد راهنما اول داخلی
10 مهسا مرزبانی کارشناسی ناپیوسته قفل رمزدار 1397/6/31 استاد راهنما اول داخلی
11 علی جوی پاناجی آباد کارشناسی ساخت قفل دیجیتال 1397/6/31 استاد راهنما اول داخلی
12 ناهید بخشی کارشناسی کاربرد شبکه های کامپیوتری 1396/11/30 استاد راهنما اول داخلی
جوایز و بورس ها