صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - فرشاد تاتاری

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
فرشاد تاتاری
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۴۳
f.tatari
کارشناسی ارشد پیوسته
1378
معماری
آزاد مشهد
مقالات نشریات داخلی و خارجی
مقالات کنفرانس های داخلی
مقالات کنفرانس های خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها