صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - فرشاد تاتاری

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
فرشاد تاتاری
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۴۳
f.tatari
کارشناسی ارشد پیوسته
1378
معماری
آزاد مشهد
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها