صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - فاطمه شهامت ده سرخ

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
فاطمه شهامت ده سرخ
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۴۵
f.shahamat
دکتری
1395
روانشناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد
1385
روانشناسی عمومی
خوارزمی
کارشناسی
1382
روانشناسی بالینی
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
2. سونیا حسین زاده و فاطمه شهامت ده سرخ، انگیزش در آموزش بر خط: اثر کاربست الگوی طراحی انگیزشی کلر بر انگیزش دانش آموزان دبستانی در شرایط پاندومی کووید 19، چشم انداز برنامه درسی و آموزش، شماره 1، 1400، صفحات 18-29
3. عاطفه قوتی، مسعود آهوان و فاطمه شهامت ده سرخ، اثر بخشی طرحواره درمانی هیجانی بر نشخوار فکری و مسئولیت پذیری افراطی در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری، مطالعات روانشناختی، شماره 16، 1399، صفحات 7-14
4. فاطمه شهامت ده سرخ و الهام نجارشهری، تعارض کار- خانواده و مکانیسم¬های دفاعی در زنان نابارور و بارور شاغل، خانواده پژوهی، شماره 17، 1399، صفحات 455-466
5. مریم شفق دوست و فاطمه شهامت ده سرخ، نقش میانجی روابط موضوعی و کارکردهای ایگو در رابطه بین عملکرد خانواده و سلامت روان دانشجویان، پژوهش در سلامت روانشناختی، شماره 13، 1398، صفحات 31-46
6. فاطمه شهامت ده سرخ، باورهای وسواسی و نقص بازداری شناختی در مبتلایان وسواس فکری و عملی، روانشناسی شناختی، شماره 5، 1395، صفحات 11-20
7. فاطمه شهامت ده سرخ، جواد صالحی فدردی، سید امیر امین یزدی و علی طلایی، بازداری شناختی در اختلال وسواس شستشو: پارادایم بازداری بازگشت، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، شماره 9، 1392، صفحات 117-130
8. فاطمه شهامت ده سرخ و جواد صالحی فدردی، سوگیری توجه در اضطراب حالت، صفت: پارادایم ردیابی نقطه، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، شماره 8، 1391، صفحات 181-194
9. انسی کرامتی، فاطمه شهامت ده سرخ و حسین خسروی، بررسی رابطه محیط اجتماعی (جو مدرسه) و میزان خودتنظیمی در دانش آموزان دبیرستان، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، شماره 6، 1389، صفحات 133-153
10. فاطمه شهامت ده سرخ، علیرضا ثابتی و سمانه رضوانی، بررسی رابطه سبک های فرزندپروری و طرحواره های ناسازگار اولیه، پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت، شماره 11، 1388، صفحات 239-254
11. فاطمه شهامت ده سرخ، پروین کدیور و ولی الله فرزاد، رابطه سبک های شناختی و پیشرفت دانش آموزان در دروس ریاضی و شیمی در محیط یادگیری با کمک کامپیوتر در مقایسه با محیط سنتی، پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت، شماره 9، 1386، صفحات 143-156
12. فاطمه شهامت ده سرخ، پروین کدیور و ولی الله فرزاد، سبکهای شناختی و خود - تنظیمی در محیط یادگیری به کمک کامپیوتر و مقایسه آن با محیطهای سنتی، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 24، 1386، صفحات 41-57
13. فاطمه شهامت ده سرخ، یش بینی نشانه های سلامت عمومی (جسمانی سازی، اضطراب و افسردگی) بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، شماره 5، 1382، صفحات 103-124
مقاله های نشریه خارجی
15. , Javad Salehi Fadardi, Seyed Amir Amin Yazdi and Ali Talaee, Study of behavioral inhibition in compulsive washing: Stop signal paradigm, اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health, Vol. 18, 2016, PP. 76-81
مقاله های کنفرانس داخلی
1. پریسا سعدی نام و فاطمه شهامت ده سرخ، مشخصات نویسندگان مقاله رابطه سواد سلامت و متغیرهای جمعیت شناختی با مراقبت های کرونایی در دوران همه گیری کووید- ۱۹، پنجمین کنفرانس ملی روانشناسی( علم زندگی)، دی 11-11, 1400
3. فاطمه شهامت ده سرخ و معصومه صاحبی ال، بررسی رابطه مشکلات رفتاری کودکان و پذیرش خود در مربیان مهد کودک، اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگرهه ملی آموزش و سلامت کودکان پیش از دبستان، دی 11-11, 1396
4. فاطمه شهامت ده سرخ، نرگس یعقوبی و علی اصغر شهامت، پیش بینی رفتار کارآفرینانه بر اساس تیپ های مایرز- بریگز و متغیرهای جمعیت شناختی، اولین همایش ملی کارآفرینی، دی 11-11, 1396
5. Javad Salehi Fadardi and, Cognitive Styles as Predictors of Interference on Dot-Probe Test, چهارمین کنفرانس بین المللی علوم شناختی, January 10-12, 2011
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
1. فاطمه شهامت ده سرخ،سید امیر امین یزدی، ذهن شگفت انگیز کودکان، 1401
همایش ها و سخنرانی ها
1. گذاری بر خودشیفتگی، بررسی مفهومی و نظریه ای, گذاری بر خودشیفتگی، بررسی مفهومی و نظریه ای, , 2/0/1
2. هضم روانی, سلسله نشستهای روانکاوانه, دانشگاه فردوسی مشهد, 1397/9/5
3. تفکر در انسان, , , 2/0/1
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
1 مریم زارع کارشناسی ارشد بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی به روش قصه گویی بر مولفه های آزمون سی.ای.تی در کودکان بدسرپرست 1401/6/29 استاد راهنما اول داخلی
2 تکتم قربانی کارشناسی ارشد بررسی رابطه تعارض نقش جنسیتی و روابط والد فرزند ی با تمایلات همجنس خواهانه در مردان رشته بد نساز ی 1401/6/27 استاد راهنما اول داخلی
3 شفیعه پروائی کارشناسی ارشد بررسی رابطه خودخاموشی با گرایش به طلاق با میانجی گری تعارض زناشویی در زنان متاهل 1400/12/23 استاد راهنما اول داخلی
4 بهاره صبری رزم کارشناسی ارشد مدل سازی معادلات ساختاری سازگاری روانی با سرطان و ذهنی سازی: نقش واسطه ای تجارب تجزیه ای دربیماران مبتلا به سرطان پستان 1400/11/29 استاد راهنما اول داخلی
5 ریحانه ارجمندنیا کارشناسی ارشد بررسی نقش تعدیل گر کارکرد خانواده در رابطه محدودیت های اجتماعی پاندمی کووید- 19و هویت اجتماعی نوجوانان 1400/11/28 استاد راهنما اول داخلی
6 سیدمعین بیضائی کارشناسی ارشد بررسی رابطه روابط موضوعی و علایم جسمانی سازی: نقش میانجی ذهنی سازی 1400/11/27 استاد راهنما اول داخلی
7 میلاد میرزائی کارشناسی ارشد مدل یابی روابط ساختاری رفتار دلبستگی زناشویی و رابطه مادر-کودک: نقش میانجی خود-خاموشی 1400/10/6 استاد راهنما اول داخلی
8 فائزه سادات سجادیان جاغرق کارشناسی ارشد رابطه‌ بین طرحواره‌‌های ناسازگار اولیه و گرایش به جراحی زیبایی: نقش میانجی ناگویی هیجانی 1400/6/30 استاد راهنما اول داخلی
9 فائزه فولادیان کارشناسی ارشد بررسی تاثیر ذهنی سازی بر اضطراب کووید-۱۹ با توجه به نقش میانجی تجارب تجزیه¬ای 1400/6/30 استاد راهنما اول داخلی
10 مرجان هاشمی یزدی کارشناسی ارشد تأثیر تفکر انعکاسی و رابطه مادر- کودک بر مؤلفه های هیجانی نقاشی کودکان در شرایط بحران کرونا 1400/6/30 استاد راهنما اول داخلی
11 غزاله قرائی کارشناسی ارشد تحلیل محتوای انیمیشن‌های سه‌گانه پاندای کونگ‌فوکار، از منظر مفاهیم مرتبط با اضطراب جدایی و روابط موضوعی 1399/11/29 استاد راهنما اول داخلی
12 مریم جعفرزاده کارشناسی ارشد نقش واسطه¬ای ناگویی هیجانی در رابطه بین باورهای فراشناختی و رفتارهای خود آسیب¬رسان 1399/11/22 استاد راهنما اول داخلی
13 سونیا حسین زاده کارشناسی ارشد بررسی تأثیر الگوی طراحی انگیزشی کلر در آموزش الکترونیکی درس تفکر و پژوهش پایه ششم ابتدایی بر انگیزش و مولفه¬های آن در آموزش مجازی دانش آموزان 1399/11/22 استاد راهنما اول داخلی
14 مهدیه محروقی کارشناسی ارشد بررسی بازداری شناختی و رفتاری در اختالل وسواس فکری_عملی 1399/11/8 استاد راهنما اول داخلی
15 عاطفه مقدم نژاد کارشناسی ارشد رابطه بین بی ثباتی ازدواج و ناگویی هیجانی: نقش میانجی جسمانی سازی و ابراز خشم 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
16 زهرا صحابه تبریزی کارشناسی ارشد بررسی رابطه احساس گناه و کمال گرایی با افسردگی: نقش میانجی خود انتقاد گری و عزت نفس 1398/11/27 استاد راهنما اول داخلی
17 یلدا کاکاوندبیدکرپه کارشناسی ارشد بررسی نقش میانجی دوسوگرایی و خشم در رابطه با وسواس فکری – عملی و اقتدار والدینی 1398/6/30 استاد راهنما اول داخلی
18 سپیده عراقیان کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین کلیشه های جنسیتی و رضایت زناشویی: نقش میانجی سوگیری شناختی 1398/4/22 استاد راهنما اول داخلی
19 زیبا عبادی دشتبیاض کارشناسی ارشد بررسی اثربخشی آموزش فرزندپروری انتخاب بر کاهش مشکلات کودکان و احساس صلاحیت والدینی مادران کودکان پیش دبستانی شهر مشهد 1397/11/30 استاد راهنما اول داخلی
20 مریم شفق دوست کارشناسی ارشد بررسی رابطه عملکرد خانواده و سلامت روان: نقش میانجی روابط موضوعی و کارکردهای ایگو 1397/11/23 استاد راهنما اول داخلی
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها