صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - فاطمه شهامت ده سرخ

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
فاطمه شهامت ده سرخ
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۴۵
f.shahamat
دکتری
1395
روانشناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد
1385
روانشناسی عمومی
خوارزمی
کارشناسی
1382
روانشناسی بالینی
دانشگاه فردوسی مشهد
مقالات نشریات داخلی و خارجی
1. مریم شفق دوست, فاطمه شهامت ده سرخ، نقش میانجی روابط موضوعی و کارکردهای ایگو در رابطه بین عملکرد خانواده و سلامت روان دانشجویان، پژوهش در سلامت روانشناختی، شماره 13، 1398، صفحات 31-46
2. فاطمه شهامت ده سرخ، باورهای وسواسی و نقص بازداری شناختی در مبتلایان وسواس فکری و عملی، روانشناسی شناختی، شماره 5، 1395، صفحات 11-20
3. فاطمه شهامت ده سرخ, جواد صالحی فدردی, سید امیر امین یزدی, علی طلایی، بازداری شناختی در اختلال وسواس شستشو: پارادایم بازداری بازگشت، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، شماره 9، 1392، صفحات 117-130
4. فاطمه شهامت ده سرخ, جواد صالحی فدردی، سوگیری توجه در اضطراب حالت، صفت: پارادایم ردیابی نقطه، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، شماره 8، 1391، صفحات 181-194
5. انسی کرامتی, فاطمه شهامت ده سرخ, حسین خسروی، بررسی رابطه محیط اجتماعی (جو مدرسه) و میزان خودتنظیمی در دانش آموزان دبیرستان، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، شماره 6، 1389، صفحات 133-153
6. فاطمه شهامت ده سرخ, علیرضا ثابتی, سمانه رضوانی، بررسی رابطه سبک های فرزندپروری و طرحواره های ناسازگار اولیه، پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت، شماره 11، 1388، صفحات 239-254
7. فاطمه شهامت ده سرخ, پروین کدیور, ولی الله فرزاد، رابطه سبک های شناختی و پیشرفت دانش آموزان در دروس ریاضی و شیمی در محیط یادگیری با کمک کامپیوتر در مقایسه با محیط سنتی، پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت، شماره 9، 1386، صفحات 143-156
8. فاطمه شهامت ده سرخ, پروین کدیور, ولی الله فرزاد، سبکهای شناختی و خود - تنظیمی در محیط یادگیری به کمک کامپیوتر و مقایسه آن با محیطهای سنتی، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 24، 1386، صفحات 41-57
9. فاطمه شهامت ده سرخ، یش بینی نشانه های سلامت عمومی (جسمانی سازی، اضطراب و افسردگی) بر اساس طرحواره های ناسازگار اولیه، فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، شماره 5، 1382، صفحات 103-124
10. , Javad Salehi Fadardi, Seyed Amir Amin Yazdi, Ali Talaee, Study of behavioral inhibition in compulsive washing: Stop signal paradigm, اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health, Vol. 18, 2016, PP. 76-81
مقالات کنفرانس های داخلی
مقالات کنفرانس های خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
1. گذاری بر خودشیفتگی، بررسی مفهومی و نظریه ای, گذاری بر خودشیفتگی، بررسی مفهومی و نظریه ای, , 2/0/1
2. هضم روانی, سلسله نشستهای روانکاوانه, دانشگاه فردوسی مشهد, 1397/9/5
3. تفکر در انسان, , , 2/0/1
اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد
1 یلدا کاکاوندبیدکرپه کارشناسی ارشد بررسی نقش میانجی دوسوگرایی و خشم در رابطه با وسواس فکری – عملی و اقتدار والدینی 1398/6/30 استاد راهنما اول داخلی
2 شفیعه پروائی کارشناسی پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس کلیشه های جنسیتی در زنان متاهل ساکن مشهد 1398/6/1 استاد راهنما اول داخلی
3 زهرا صادقی نیا کارشناسی خودشیفتگی از دیدگاه فروید و کلاین 1398/6/1 استاد راهنما اول داخلی
4 سپیده عراقیان کارشناسی ارشد بررسی رابطه بین کلیشه های جنسیتی و رضایت زناشویی: نقش میانجی سوگیری شناختی 1398/4/22 استاد راهنما اول داخلی
5 شیرین طوسی کارشناسی بررسی فراشناخت و سبک دلبستگی در افراد مبتلا به سرطان 1398/4/1 استاد راهنما اول داخلی
6 زیبا عبادی دشتبیاض کارشناسی ارشد بررسی اثربخشی آموزش فرزندپروری انتخاب بر کاهش مشکلات کودکان و احساس صلاحیت والدینی مادران کودکان پیش دبستانی شهر مشهد 1397/11/30 استاد راهنما اول داخلی
7 مریم شفق دوست کارشناسی ارشد بررسی رابطه عملکرد خانواده و سلامت روان: نقش میانجی روابط موضوعی و کارکردهای ایگو 1397/11/23 استاد راهنما اول داخلی
8 زکیه روحانی چیتگر کارشناسی بررسی رابطه ی باورهای هوشی و سبک های هویت سال تحصیلی 98-97 1397/11/1 استاد راهنما اول داخلی
9 زهرا سیدابوسعیدی کارشناسی پیش بینی رضایت شغلی بر اساس طرحواره های ناسازگاری اولیه بین کارمندان بیمارستان امید شهر مشهد 1397/11/1 استاد راهنما اول داخلی
10 معصومه صاحبی ال کارشناسی پیش بینی رفتار اجتماعی کودکان براساس رفتار اجتماعی مربیان 1397/9/1 استاد راهنما اول داخلی
11 مسعود چمبر کارشناسی بررسی رابطه ادراک تصویر بدن و تعیین نقش جنسیتی و تنظیم هیجانی در باشگاه های ورزشی مردانه 1397/9/1 استاد راهنما اول داخلی
12 الهام نجارشهری کارشناسی رابطه مکانیزم های دفاعی و تعارض نقش جنسیتی در زنان نابارور شهر مشهد 1397/6/26 استاد راهنما اول داخلی
13 عاطفه اقبالی کارشناسی بررسی رابطه تفکر تاملی و مهارت حل مسئله در اعتیاد به اینترنت نوجوانان 12تا18سال 1397/6/22 استاد راهنما اول داخلی
14 فاطمه غلامی کارشناسی بررسی سطح پذیرش خود و آسیب شناسی روانی در رابطه با تجربه سوگ 1397/6/21 استاد راهنما اول داخلی
15 غزاله قرائی کارشناسی بررسی رابطه نیرومندی‌‌‌ایگو با رضایت جنسی زنان متاهل شهر مشهد مقدس 1397/6/20 استاد راهنما اول داخلی
16 مهدیه حسین زاده مقدم کارشناسی مقایسه رابطه تحمل پریشانی و روش های مقابله ای با علایم آسیب شناسی روانی در بین فرزندان مبتلا به ptsd جنگ و افراد غیرمبتلا در بین دانشجویان دانشگاه خیام مشهد سال تحصیلی 97 1397/6/20 استاد راهنما اول داخلی
17 سپیده پورحسین کارشناسی بررسی ترتیب تولد و کمال گرایی در میزان ابتلا به اعتیاد بین دانشجویان دانشگاه خیام سال تحصیلی 97 1397/3/22 استاد راهنما اول داخلی
جوایز و بورس ها