صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - حمید راعی

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
حمید راعی
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۷۸
h.reaee
کارشناسی ارشد
1382
حسابداری
علامه طباطبایی
کارشناسی
1378
حسابداری
صنعتی شاهرود
مقالات نشریات داخلی و خارجی
مقالات کنفرانس های داخلی
مقالات کنفرانس های خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها