صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - سید حسن قوامی

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
سید حسن قوامی
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۷۸
h.ghavami
کارشناسی ارشد
1380
حسابداری
تهران
کارشناسی
1376
حسابداری
دانشگاه فردوسی مشهد
مقالات نشریات داخلی و خارجی
مقالات کنفرانس های داخلی
مقالات کنفرانس های خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها