صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - حجت زامیاد

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
حجت زامیاد
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶
h.zamyad
کارشناسی ارشد
1395
مهندسی پزشکی بیوالکتریک
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
1. حجت زامیاد، امیرحسین ابراهیمی، سمانه صاحبیان سقی و جواد صفائی، ساخت عملگر نرم نوین با طول عمر بالا با استفاده از سیلیکون الاستومر و اتانول، مهندسی متالورژی و مواد، شماره 32، 1399، صفحات 115-124
2. امیرحسین ابراهیمی، حجت زامیاد، جواد صفائی و سمانه صاحبیان سقی، طراحی و مشخصۀابی عملگر نرم الکتروفعال- الهام گرفته از طبیعت، بر پایۀ کامپوزیت سیلیکون- اتانول، مهندسی متالورژی و مواد، شماره 32، 1399، صفحات 167-182
مقاله های نشریه خارجی
3. , Hojat Zamyad, nadia naghavi, reza godaz and reza monsefi, A recurrent neural network–based model for predicting bending behavior of ionic polymer–metal composite actuators, Journal of Intelligent Material Systems and Structures, Vol. 31, 2020, PP. 1973-1985
5. , , Hojat Zamyad and nadia naghavi, Behavior Identification of IPMC Actuators Using Laguerre-MLP Network With Consideration of Ambient Temperature and Humidity Effects on Their Performance, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, Vol. 1, 2018, PP. 1-10
مقاله های کنفرانس داخلی
1. حجت زامیاد و نادیا نقوی، طراحی و ساخت پمپ سرنگ با قابلیت کنترل خودکار نرخ تزریق داروی بیهوشی، سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک، دی 11-11, 1394
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
1. پمپ تزریق سرنگ با قابلیت کنترل خودکار نرخ تزریق داروی بیهوشی
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها
1. برگزیده جایزه نظام وظیفه بنیاد ملی نخبگان، بنیاد ملی نخبگان، 1396
2. برگزیده جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان، بنیاد ملی نخبگان، 1397