صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - حجت زامیاد

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
حجت زامیاد
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶
h.zamyad
کارشناسی ارشد
1395
مهندسی پزشکی بیوالکتریک
دانشگاه فردوسی مشهد
مقالات نشریات داخلی و خارجی
مقالات کنفرانس های داخلی
مقالات کنفرانس های خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها