صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - حجت زامیاد

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
حجت زامیاد
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶
h.zamyad
کارشناسی ارشد
1395
مهندسی پزشکی بیوالکتریک
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها