صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - محبوبه هوشیار صادقیان

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
محبوبه هوشیار صادقیان
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۲۸
m.hoshyar
کارشناسی ارشد
1379
ریاضی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی
1377
ریاضی
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
1. محبوبه هوشیار صادقیان،فائزه توتونیان، بررسی همگرایی در یک روش مانده شبه مینیمال مستقل از ترانهاده، مجموعه مقالات سومین همایش آنالیز عددی و کاربردهای آن، شماره 1، 1378، صفحات 72-90
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
1. مرتضی گچ پزان، محبوبه هوشیار صادقیان، حل عددی یک مدل اویلرین در جریان ترافیک هوایی، ششمین سمینار ملی آنالیز عددی و کاربردهای آن، دی 11-11, 1394
2. محبوبه هوشیار صادقیان، فائزه توتونیان، "بررسی همگرایی در یک روش مانده شبه مینیمال مستقل از ترانهاده، سومین همایش آنالیز عددی و کاربردهای آن در آبان ماه، دی 11-11, 1378
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
1. محبوبه هوشیار صادقیان،محمدرضا طوسی، معادلات دیفرانسیل و کاربرد های آن، 1393
همایش ها و سخنرانی ها
1. مقاله نویسی و جستجو در اینترنت, , کارگاه آموزشی, 2/0/1
2. چگونگی نوشتن یک پروپوزال، یک سمینار و یک تز, , , 2/0/0
3. LaTeX برتامه ای برای تایپ متنهای علمی, , , 2/0/1
4. آشنایی با نرم افزار مطلب, , , 2/0/0
5. آیین نگارش منابع و مراجع, , , 2/0/1
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها