صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - محبوبه هوشیار صادقیان

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
محبوبه هوشیار صادقیان
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۲۸
m.hoshyar
کارشناسی ارشد
1379
ریاضی
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی
1377
ریاضی
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
1. محبوبه هوشیار صادقیان و فائزه توتونیان، بررسی همگرایی در یک روش مانده شبه مینیمال مستقل از ترانهاده، مجموعه مقالات سومین همایش آنالیز عددی و کاربردهای آن، شماره 1، 1378، صفحات 72-90
مقاله های نشریه خارجی
2. Mahboubeh Houshyar Sadeghian, ََA macroscopic second order model for air traffic flow, Journal of Mathematical Modeling, Vol. 8, 2020, PP. 41-54
مقاله های کنفرانس داخلی
1. مرتضی گچ پزان و محبوبه هوشیار صادقیان، حل عددی یک مدل اویلرین در جریان ترافیک هوایی، ششمین سمینار ملی آنالیز عددی و کاربردهای آن، دی 11-11, 1394
2. محبوبه هوشیار صادقیان و فائزه توتونیان، "بررسی همگرایی در یک روش مانده شبه مینیمال مستقل از ترانهاده، سومین همایش آنالیز عددی و کاربردهای آن در آبان ماه، دی 11-11, 1378
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
1. محبوبه هوشیار صادقیان،محمدرضا طوسی، معادلات دیفرانسیل و کاربرد های آن، 1393
همایش ها و سخنرانی ها
1. مقاله نویسی و جستجو در اینترنت, , کارگاه آموزشی, 2/0/1
2. چگونگی نوشتن یک پروپوزال، یک سمینار و یک تز, , , 2/0/0
3. LaTeX برتامه ای برای تایپ متنهای علمی, , , 2/0/1
4. آشنایی با نرم افزار متلب, , , 2/0/0
5. آیین نگارش منابع و مراجع, , , 2/0/1
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها