صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - مریم اقبال

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
مریم اقبال
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۷۶
m.eghbal
کارشناسی ارشد
1384
حسابداری
تهران
کارشناسی
1381
حسابداری
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
2. حسین بلوچی،مریم اقبال،احسان محمدی باجگیران، مدل‌یابی ساختاری-تفسیری از قابلیت‎های مؤثر بر مزیت رقابتی سازمان در محیط پویا، کیفیت و استاندارد، شماره 9، 1397، صفحات 43-66
3. مریم اقبال،مهدی یعقوبی، بررسی دیدگاه مدیران و اساتید دانشگاه نسبت به شیوه تجدید ارزیابی داراییها، دانش و پژوهش حسابداری، شماره 9، 1391، صفحات 15-25
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها