صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - مریم اقبال

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
مریم اقبال
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۷۶
m.eghbal
کارشناسی ارشد
1384
حسابداری
تهران
کارشناسی
1381
حسابداری
دانشگاه فردوسی مشهد
مقالات نشریات داخلی و خارجی
2. حسین بلوچی, مریم اقبال, احسان محمدی باجگیران، مدل‌یابی ساختاری-تفسیری از قابلیت‎های مؤثر بر مزیت رقابتی سازمان در محیط پویا، کیفیت و استاندارد، شماره 9، 1397، صفحات 43-66
3. مریم اقبال, مهدی یعقوبی، بررسی دیدگاه مدیران و اساتید دانشگاه نسبت به شیوه تجدید ارزیابی داراییها، دانش و پژوهش حسابداری، شماره 9، 1391، صفحات 15-25
مقالات کنفرانس های داخلی
مقالات کنفرانس های خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها