صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - مسعود ستوده فر

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
مسعود ستوده فر
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۲۳
m.setoodefar
کارشناسی ارشد
1382
کامپیوتر-نرم افزار
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی
1378
کامپیوتر-نرم افزار
آزاد مشهد
مقالات نشریات داخلی و خارجی
1. مسعود ستوده فر، تست پشتیبان، Journal of Management of International Business and Economics Systems (MIBES) Transactions، شماره 1، 1397، صفحات 1-1
مقالات کنفرانس های داخلی
مقالات کنفرانس های خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
1. تست کارگاه
رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد
1 الناز اعلم کارشناسی ارشد التلا 1397/7/17 استاد راهنما اول داخلی
جوایز و بورس ها