صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - مسعود ستوده فر

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
مسعود ستوده فر
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۲۳
m.setodefar
دکتری
1399
انفورماتیک پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
کارشناسی ارشد
1382
کامپیوتر-نرم افزار
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی
1378
کامپیوتر-نرم افزار
آزاد مشهد
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
1. Salehi F, Masood Setoodefar, Moradi G and Mazaheri Habibi MR., Investigating the Role of Clinical Dashboards in Improving Nursing Care: A Systematic Review, Frontiers in Health Informatics, Vol. 10, 2021, PP. 87-87
2. Masood Setoodefar, Hamed Tabesh, Fatemeh Tara, Saeed Eslami, Seyyed Hassan Taheri, Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam and Kobra Etminani, Measurement Model of Women's Preferences in Obstetrician and Gynecologist Selection in the Private Sector: Exploratory and Confirmatory Factor Analysis, International Journal of Community Based Nursing and Midwifery, Vol. 8, 2020, PP. 150-163
3. Masood Setoodefar, DETERMINING THE MINIMUM DATA SET FOR DIABETES REGISTRY, Medical Technologies Journal, Vol. 1, 2017, PP. 114-115
مقاله های کنفرانس داخلی
1. حسین اکبری، مسعود ستوده فر و کبری اطمینانی، نقش فناوری های جدید در گردآوری و تحلیل داده های پزشکی؛ مورد مطالعه: سامانه شبکه هوشمند تحقیقات اجتماعی (شهتا)، دومین کنگره ملی انفورماتیک پزشکی و هفتمین کنفرانس سلامت الکترونیکی و کاربردهای ICT در پزشکی، دی 11-11, 1396
2. مسعود ستوده فر، تعیین مجموعه عناصر اطلاعاتی رجیستری بیماری دیابت، اولین کنگره ثبت بیماریها وپیامدهای سلامت دانشگاس علوم پزشکی مشهد، دی 12-12, 1395
3. مسعود ستوده فر، تحلیل جایگاه هوشمندسازی در بازاریابی تجارت )الکترونیکی کردن( ، با استفادس از روشهای دلفی وسناریوسازی، کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت، دی 11-11, 1393
4. مسعود ستوده فر، تشخیص نفوذ درشبکه مبتنی بر دادس کاوی و مدلینگ فازی رفتارهای نرمال سیستم، اولین کنفرانس مهندسی کامپیوتر، دی 11-11, 1385
مقاله های کنفرانس خارجی
1. , Ali Naderi and Masood Setoodefar, An Energy-Efficient Real-Time Routing Protocol for Differentiated Data in Wireless Sensor Networks, 2012 IEEE 17th International Conference on Engineering of Complex Computer Systems, January 18-20, 2012
2. Ali Naderi, , Amin Zadeh Shirazi and Masood Setoodefar, Adaptive Majority-Based Re-routing for Differentiated Reliability in Wireless Sensor Networks, Engineering of Complex Computer Systems (ICECCS), 2012 17th International Conference, January 18-20, 2012
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
1. گیمیفیکیشن در آموزش آنلاین -سطح دوم آموزش الکترونیک, , , 2/0/2
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
1. سالروز زلزله بم و کاهش بلایای طبیعی
2. چالش های شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی فناوری
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها