صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - مسعود ستوده فر

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
مسعود ستوده فر
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۲۳
m.setodefar
دکتری
1399
انفورماتیک پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
کارشناسی ارشد
1382
کامپیوتر-نرم افزار
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی
1378
کامپیوتر-نرم افزار
آزاد مشهد
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
1. Salehi F,Masood Setoodefar,Moradi G,Mazaheri Habibi MR., Investigating the Role of Clinical Dashboards in Improving Nursing Care: A Systematic Review, Frontiers in Health Informatics, Vol. 10, 2021, PP. 87-87
2. Masood Setoodefar,Hamed Tabesh,Fatemeh Tara,Saeed Eslami,Seyyed Hassan Taheri,Mohammad Reza Rajabzadeh Moghaddam,Kobra Etminani, Measurement Model of Women's Preferences in Obstetrician and Gynecologist Selection in the Private Sector: Exploratory and Confirmatory Factor Analysis, International Journal of Community Based Nursing and Midwifery, Vol. 8, 2020, PP. 150-163
3. Masood Setoodefar, DETERMINING THE MINIMUM DATA SET FOR DIABETES REGISTRY, Medical Technologies Journal, Vol. 1, 2017, PP. 114-115
مقاله های کنفرانس داخلی
1. حسین اکبری، مسعود ستوده فر، کبری اطمینانی، نقش فناوری های جدید در گردآوری و تحلیل داده های پزشکی؛ مورد مطالعه: سامانه شبکه هوشمند تحقیقات اجتماعی (شهتا)، دومین کنگره ملی انفورماتیک پزشکی و هفتمین کنفرانس سلامت الکترونیکی و کاربردهای ICT در پزشکی، دی 11-11, 1396
2. مسعود ستوده فر، تعیین مجموعه عناصر اطلاعاتی رجیستری بیماری دیابت، اولین کنگره ثبت بیماریها وپیامدهای سلامت دانشگاس علوم پزشکی مشهد، دی 12-12, 1395
3. مسعود ستوده فر، تحلیل جایگاه هوشمندسازی در بازاریابی تجارت )الکترونیکی کردن( ، با استفادس از روشهای دلفی وسناریوسازی، کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت، دی 11-11, 1393
4. مسعود ستوده فر، تشخیص نفوذ درشبکه مبتنی بر دادس کاوی و مدلینگ فازی رفتارهای نرمال سیستم، اولین کنفرانس مهندسی کامپیوتر، دی 11-11, 1385
مقاله های کنفرانس خارجی
1. , Ali Naderi, Masood Setoodefar, An Energy-Efficient Real-Time Routing Protocol for Differentiated Data in Wireless Sensor Networks, 2012 IEEE 17th International Conference on Engineering of Complex Computer Systems, January 18-20, 2012
2. Ali Naderi, , Amin Zadeh Shirazi, Masood Setoodefar, Adaptive Majority-Based Re-routing for Differentiated Reliability in Wireless Sensor Networks, Engineering of Complex Computer Systems (ICECCS), 2012 17th International Conference, January 18-20, 2012
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
1. گیمیفیکیشن در آموزش آنلاین -سطح دوم آموزش الکترونیک, , , 2/0/2
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
1. سالروز زلزله بم و کاهش بلایای طبیعی
2. چالش های شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی فناوری
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها