صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - مزدا نوبری

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
مزدا نوبری
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۴۲
m.nobari
کارشناسی ارشد پیوسته
1379
معماری
آزاد کرمان
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها