صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - مزدا نوبری

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
مزدا نوبری
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۱۴۲
m.nobari
کارشناسی ارشد پیوسته
1379
معماری
آزاد کرمان
مقالات نشریات داخلی و خارجی
مقالات کنفرانس های داخلی
مقالات کنفرانس های خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها