صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - سید محمد موسوی

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
سید محمد موسوی
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۲۶
m.mousavi
کارشناسی ارشد
2011
انرژی و طراحی ساختمان
دومونت فورت انگلستان
کارشناسی
1379
مکانیک-حرارت و سیالات
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها