صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - سید محمد موسوی

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
سید محمد موسوی
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۲۶
m.mousavi
کارشناسی ارشد
2011
انرژی و طراحی ساختمان
دومونت فورت انگلستان
کارشناسی
1379
مکانیک-حرارت و سیالات
دانشگاه فردوسی مشهد
مقالات نشریات داخلی و خارجی
مقالات کنفرانس های داخلی
مقالات کنفرانس های خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها