صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - محمدرضا طوسی

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
محمدرضا طوسی
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۲۵
m.r.toosi
کارشناسی ارشد
1360
ریاضی
انگلستان
کارشناسی
1349
ریاضی
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
1. محمدرضا طوسی،علی وحیدیان کامیاب، معادلات دیفرانسیل معمولی و کاربردهای آن، 1381
2. محمدرضا طوسی،محمد رضا حسینی، راهنمای آزمون های کارشناسی ارشد، 1383
3. محبوبه هوشیار صادقیان،محمدرضا طوسی، معادلات دیفرانسیل و کاربرد های آن، 1393
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها