صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - محمدرضا طوسی

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
محمدرضا طوسی
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۲۵
m.r.toosi
کارشناسی ارشد
1360
ریاضی
انگلستان
کارشناسی
1349
ریاضی
دانشگاه فردوسی مشهد
مقالات نشریات داخلی و خارجی
مقالات کنفرانس های داخلی
مقالات کنفرانس های خارجی
کتاب های چاپ شده
1. علی وحیدیان کامیاب,محمدرضا طوسی، معادلات دیفرانسیل معمولی و کاربردهای آن، 1381
2. محمدرضا طوسی,محمد رضا حسینی، راهنمای آزمون های کارشناسی ارشد، 1383
3. محمدرضا طوسی,محبوبه هوشیار صادقیان، معادلات دیفرانسیل و کاربرد های آن، 1393
همایش ها و سخنرانی ها
اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها