صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - منا قنبری

لطفا تا بارگذاری کامل وبسایت کمی صبر کنید ...
دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
منا قنبری
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶
m.ghanbari
کارشناسی ارشد
2007
زبان انگلیسی
هندوستان
کارشناسی
1382
ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
مقالات نشریات داخلی و خارجی
مقالات کنفرانس های داخلی
مقالات کنفرانس های خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری و پایان نامه های ارشد
جوایز و بورس ها