صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - منا قنبری

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
منا قنبری
مربی
۰۵۱-۳۵۱۵۶
m.ghanbari
کارشناسی ارشد
2007
زبان انگلیسی
هندوستان
کارشناسی
1382
ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها