صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - مرتضی شیخی

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
مرتضی شیخی
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۸۲
m.sheikhi
دکتری
1391
عمران-سازه
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد
1384
عمران-سازه
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی
1380
عمران
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
1. مرتضی شیخی،حسن حاجی کاظمی، مدلسازی پی پوسته ای مخروطی بتن مسلح با شیب های مختلف، مهندسی عمران شریف، شماره 30، 1392، صفحات 61-67
2. مرتضی شیخی،حسن حاجی کاظمی، بررسی تاثیر فولادهای عرضی و ورقهای تقویتی فولادی بر رفتار ستونهای بتنی، استقلال، شماره 25، 1385، صفحات 65-76
3. مجتی شیخی،علی قدوسیان،مرتضی شیخی، طراحی موقعیت بهینه ساپورت های سازه با استفاده از روش رقابت استعماریوالمان محدود اصلاح یافته، مهندسی مکانیک مدرس، شماره 12، 773، صفحات 50-59
مقاله های نشریه خارجی
مقاله های کنفرانس داخلی
1. سبحان کریمی آغویی، مرتضی شیخی، بررسی مقاومت اسمی حاصل از مدل سازی ستونهای مرکب دوتایی و سه تایی I شکل و مقایسه آن با مقاومت اسمی حاصل از روابط موجود در مبحث دهم برای ستون های مرکب مربعی شکل، هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران، دی 11-11, 1398
2. مجتبی شیخی، مرتضی شیخی، محمد ارجمند، طراحی بهینه شکل تیر با استفاده از روش بهینه سازی مورفین تکاملی سازه هاMESO، ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، دی 11-11, 1397
3. هادی تیموری، مرتضی شیخی، علیرضا میرجلیلی، تحلیل غیرخطی استاتیکی چرخه ای بهبود یافته برای تخمین نیاز لرزه ای قاب های بتنی، دومین کنفرانس بین الملی و ششمین کنفرانس ملی زلزله و سازه، دی 11-11, 1393
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
1. طراحی سازه های خاص در مهندسی عمران, سمینار تخصصی هفته پژوهش, , 2/0/1
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
1. مهارت های تعلیم و تربیت
2. آشنایی با قوانین و آیین نامه های آموزشی
3. نحوه ی نگارش CV
4. مقدمات نیاز سنجی آموزشی
5. اصول و مبانی کارآفرینی
6. روش مقاله نویسی
7. روش تدریس ، طرح درس و بهبود کیفیت تدریس
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
1 سیدمحمدحسین نعمتی کارشناسی ارشد مدل‌سازی عددی اتصالات جوشی و پیچی در اتصال گیردار تیر به ستون و بهینه‌سازی رفتار آنها در برابر بارگذاری های استاتیکی 1400/6/31 استاد راهنما اول داخلی
2 احسان مجیدزاده شیروانی کارشناسی ارشد بررسی سازگاری مالت های ترمیمی سیمانی حاوی سرباره والیاف 1400/6/30 استاد راهنما اول داخلی
3 جواد مجری یوسف آباد کارشناسی ارشد بررسی رفتار مکانیکی بتن های حاوی پالستیک ضایعاتی نایلونی گرانول شده 1400/6/17 استاد راهنما اول داخلی
4 فریده رضاقلی زاده عمران کارشناسی ارشد پیشنهاد سیستم شبکه لوزی به عنوان یک سیستم سازه¬ای جدید برای ساختمان¬های بلند 1399/11/30 استاد راهنما اول داخلی
5 حجت پیرجاوید کارشناسی ارشد بررسی تیرهای مستعد خرابی برشی و تقویت آنها با استفاده از ورق¬های فولادی مهار شده جان ((BSP 1399/6/31 استاد راهنما اول داخلی
6 سعید کریم پور کارشناسی ارشد بهینه سازی توپولوژی سازه‌های کش بستی با روش فرا ابتکاری (انعکاس صدای دلفین) 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
7 مهناز کاشفی کارشناسی ارشد مطالعه آزمایشگاهی تاثیر الگوهای مختلف تقویت تیر بتنی توسط الیافFRP بر مقاومت خمشی 1399/6/29 استاد راهنما اول داخلی
8 سینا سلطان پورخزاعی کارشناسی ارشد بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح تقویت شده با صفحات و میلگرد بیرونی با استفاده از روش اجزای محدود 1398/11/30 استاد راهنما اول داخلی
9 محمدرضا صادق زاده کارشناسی ارشد بهبود خواص مکانیکی بتن خاکارهای با مواد افزودنی 1398/11/30 استاد راهنما اول داخلی
10 سیدعلیرضا فیاضی کارشناسی ارشد بررسی عددی تیرهای جدار نازک بتن مسلح مقاومسازی شده به روش آرماتور نزدیک به سطح و مقاوم سازی شده با الیاف پلیمری تحت اثر پیچش 1398/11/8 استاد راهنما اول داخلی
11 مهتاب کلماتی زاوه کارشناسی ارشد بررسی عددی ستون¬های فولادی محاط در بتن تحت بارگذاری محوری و تعیین توزیع خرابی در آن 1398/11/7 استاد راهنما اول داخلی
12 سیدحمیدرضا طباطبائی فاطمی کارشناسی ارشد بهبود عملکرد دمایی بتن گوگردی با افزودنی های شیمیایی 1397/11/30 استاد راهنما اول داخلی
13 سیدعادل طباطبائی کارشناسی ارشد بررسی آزمایشگاهی رفتار تیرهای بتن مسلح تقویت شده با میلگردهای فولادی برونی 1397/11/30 استاد راهنما اول داخلی
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها