صفحه شخصی اعضای هیات علمی دانشگاه خیام - مرتضی شیخی

دانشگاه خیام در یک نگاه
۰۵۱-۳۵۱۵۶
مرتضی شیخی
استادیار
۰۵۱-۳۵۱۵۶ ۳۸۲
m.sheikhi
دکتری
1391
عمران-سازه
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد
1384
عمران-سازه
دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی
1380
عمران
دانشگاه فردوسی مشهد
مقاله های نشریه داخلی
1. مرتضی شیخی و حسن حاجی کاظمی، مدلسازی پی پوسته ای مخروطی بتن مسلح با شیب های مختلف، مهندسی عمران شریف، شماره 30، 1392، صفحات 61-67
2. مرتضی شیخی و حسن حاجی کاظمی، بررسی تاثیر فولادهای عرضی و ورقهای تقویتی فولادی بر رفتار ستونهای بتنی، استقلال، شماره 25، 1385، صفحات 65-76
3. مجتی شیخی، علی قدوسیان و مرتضی شیخی، طراحی موقعیت بهینه ساپورت های سازه با استفاده از روش رقابت استعماریوالمان محدود اصلاح یافته، مهندسی مکانیک مدرس، شماره 12، 773، صفحات 50-59
مقاله های نشریه خارجی
4. Morteza Sheikhi and Farideh Rezagholizadehomran, Proposing Cubic-Grid System as a New Structural System for Tall Buildings, The Open Construction & Building Technology Journal, Vol. 16, 2022, PP. 1-14
مقاله های کنفرانس داخلی
1. سبحان کریمی آغویی و مرتضی شیخی، بررسی مقاومت اسمی حاصل از مدل سازی ستونهای مرکب دوتایی و سه تایی I شکل و مقایسه آن با مقاومت اسمی حاصل از روابط موجود در مبحث دهم برای ستون های مرکب مربعی شکل، هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران، دی 11-11, 1398
2. مجتبی شیخی، مرتضی شیخی و محمد ارجمند، طراحی بهینه شکل تیر با استفاده از روش بهینه سازی مورفین تکاملی سازه هاMESO، ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، دی 11-11, 1397
3. هادی تیموری، مرتضی شیخی و علیرضا میرجلیلی، تحلیل غیرخطی استاتیکی چرخه ای بهبود یافته برای تخمین نیاز لرزه ای قاب های بتنی، دومین کنفرانس بین الملی و ششمین کنفرانس ملی زلزله و سازه، دی 11-11, 1393
4. مرتضی شیخی و فرزاد شهابیان، تحلیل ایمنی ستونهای بتن مسلح از جنس مواد غیر قطعی با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی و اثر محصورشدگی، پنجمین کنگره ملی عمران، دی 11-11, 1388
مقاله های کنفرانس خارجی
کتاب های چاپ شده
همایش ها و سخنرانی ها
1. طراحی سازه های خاص در مهندسی عمران, سمینار تخصصی هفته پژوهش, , 2/0/1
طرح ها و اختراعات
کارگاه های آموزشی و پژوهشی
1. مهارت های تعلیم و تربیت
2. آشنایی با قوانین و آیین نامه های آموزشی
3. نحوه ی نگارش CV
4. مقدمات نیاز سنجی آموزشی
5. اصول و مبانی کارآفرینی
6. روش مقاله نویسی
7. روش تدریس ، طرح درس و بهبود کیفیت تدریس
رساله های دکتری
پایان نامه های ارشد
1 مهدی رمضانی زاده دربند کارشناسی ارشد بررسی خواص مکانیکی بتن سبک سازه‌ای حاوی الیاف پشم سنگ تحت نفوذ آب 1401/6/31 استاد راهنما اول داخلی
2 سیدمحمدحسین نعمتی کارشناسی ارشد مدل‌سازی عددی اتصالات جوشی و پیچی در اتصال گیردار تیر به ستون و بهینه‌سازی رفتار آنها در برابر بارگذاری های استاتیکی 1400/6/31 استاد راهنما اول داخلی
3 احسان مجیدزاده شیروانی کارشناسی ارشد بررسی سازگاری مالت های ترمیمی سیمانی حاوی سرباره والیاف 1400/6/30 استاد راهنما اول داخلی
4 جواد مجری یوسف آباد کارشناسی ارشد بررسی رفتار مکانیکی بتن های حاوی پالستیک ضایعاتی نایلونی گرانول شده 1400/6/17 استاد راهنما اول داخلی
5 فریده رضاقلی زاده عمران کارشناسی ارشد پیشنهاد سیستم شبکه لوزی به عنوان یک سیستم سازه¬ای جدید برای ساختمان¬های بلند 1399/11/30 استاد راهنما اول داخلی
6 حجت پیرجاوید کارشناسی ارشد بررسی تیرهای مستعد خرابی برشی و تقویت آنها با استفاده از ورق¬های فولادی مهار شده جان ((BSP 1399/6/31 استاد راهنما اول داخلی
7 سعید کریم پور کارشناسی ارشد بهینه سازی توپولوژی سازه‌های کش بستی با روش فرا ابتکاری (انعکاس صدای دلفین) 1399/6/30 استاد راهنما اول داخلی
8 مهناز کاشفی کارشناسی ارشد مطالعه آزمایشگاهی تاثیر الگوهای مختلف تقویت تیر بتنی توسط الیافFRP بر مقاومت خمشی 1399/6/29 استاد راهنما اول داخلی
9 سینا سلطان پورخزاعی کارشناسی ارشد بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح تقویت شده با صفحات و میلگرد بیرونی با استفاده از روش اجزای محدود 1398/11/30 استاد راهنما اول داخلی
10 محمدرضا صادق زاده کارشناسی ارشد بهبود خواص مکانیکی بتن خاکارهای با مواد افزودنی 1398/11/30 استاد راهنما اول داخلی
11 سیدعلیرضا فیاضی کارشناسی ارشد بررسی عددی تیرهای جدار نازک بتن مسلح مقاومسازی شده به روش آرماتور نزدیک به سطح و مقاوم سازی شده با الیاف پلیمری تحت اثر پیچش 1398/11/8 استاد راهنما اول داخلی
12 مهتاب کلماتی زاوه کارشناسی ارشد بررسی عددی ستون¬های فولادی محاط در بتن تحت بارگذاری محوری و تعیین توزیع خرابی در آن 1398/11/7 استاد راهنما اول داخلی
13 سیدعادل طباطبائی کارشناسی ارشد بررسی آزمایشگاهی رفتار تیرهای بتن مسلح تقویت شده با میلگردهای فولادی برونی 1397/11/30 استاد راهنما اول داخلی
14 سیدحمیدرضا طباطبائی فاطمی کارشناسی ارشد بهبود عملکرد دمایی بتن گوگردی با افزودنی های شیمیایی 1397/11/30 استاد راهنما اول داخلی
پروژه ها و پایان نامه های کارشناسی
جوایز و بورس ها